25 dorpen in Noardeast-Fryslân krijgen Friese plaatsnaam

08 jun 2021 - 19:54

25 dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân krijgen met ingang van 1 januari 2023 Friese plaatsnamen. Dat is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Noardeast-Fryslân krijgt officieel Friese plaatsnamen:

De raad stemde in september 2020 unaniem voor Friese plaatsnamen in de gemeente. Er was nog wel een uitzondering mogelijk voor dorpen die de Friese naam niet willen gebruiken, was de afspraak. Die dorpen konden kiezen voor de Nederlandse variant.

Het is voor het eerst in elf jaar dat een gemeente in Fryslân heeft gekozen voor het invoeren van Friese plaatsnamen. Noardeast-Fryslân is een herindelingsgemeente die in 2019 ontstond uit de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferweradiel. Alleen die laatste gebruikte de officiële Friese plaatsnamen al.

Er komen, als het aan het college ligt, geen dubbele plaatsnamen op de komborden, maar alleen de Friese. Dat standpunt heeft het college bepaald op advies van onder andere de Topografische Afdeling Fryslân.

Gemeenteraad was unaniem

De dorpen die een Friese naam krijgen zijn:

Aalsum, Anjum, Augsbuurt, Bornwird, Ee, Engwierum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Kollumerzwaag, Lioessens, Metslawier, Morra, Niawier, Oosternijkerk, Oostmahorn, Oostrum, Oudwoude, Paesens, Triemen, Veenklooster, Waaxens, Westergeest en Zwagerbosch.

Dat wordt:

Ealsum, Eanjum, Augsbuert-Lytsewâld, Boarnwert, Ie, Ingwierrum, Hantumerútbuorren, Hantumhuzen, De Lytse Jouwer, Holwert, Kollumersweach, Ljussens, Mitselwier, Moarre, Nijewier, Easternijtsjerk, De Skâns-Oostmahorn, Eastrum, Aldwâld, Peazens, De Trieme, Feankleaster, Waaksens, Westergeast, Sweagerbosk.

Het is voor het eerst in elf jaar dat een gemeente in Fryslân gekozen heeft voor het invoeren van Friese plaatsnamen. Noardeast-Fryslân is een herindelingsgemeente die in 2019 ontstond uit de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadeel. Alleen die laatste gebruikte al de officiële Friese plaatsnamen.

Verzet in tal van dorpen

De afgelopen tijd kwamen verschillende dorpen in verzet tegen het voorstel voor de Friese plaatsnamen. Onder andere in Warfstermûne, Boerum, Kollumerpomp, Munnekezijl en Aalsum was oproer. Sommige dorpen waren om historische redenen tegen de invoering van de Friese plaatsnamen, andere dorpen wilden de Nederlandse naam behouden of willen de tweetalige plaatsnaamborden houden.

Tien dorpen hebben niet gereageerd op een brief van de gemeente. Het college gaat er vanuit dat ze instemmen met de Friese plaatsnaam.

Sommige plaatsen houden Nederlandse naam

Het college stelt voor om de dorpen in de oosthoek van de gemeente (Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp) de Nederlandse naam te behouden. De andere dorpen krijgen een Friese plaatsnaam.

Het veranderen van de plaatsnamen kost de gemeente 448.000 euro. Een deel wordt betaald uit subsidie en bestaande budgetten. Meer dan vier ton komt uit de herindelingsvergoeding.

Naast de plaatsnaamborden zijn er nog veel andere borden in de gemeente waar een plaatsnaam op staat. Het gaat dan bijvoorbeeld om fietsrouteborden en andere verwijsborden. Ook die worden in de loop van de tijd door de gemeente aangepast.

Kollumerpomp - Foto: Omrop Fryslân, Johanna Brinkman

Laatste woord aan de raad

De gemeenteraad van Noordoost-Fryslân praat op 8 juli over het voorstel van het college.

(Advertentie)
(Advertentie)