Wijnjeterperschar: een ondergrondse waterstroom

31 Mei 2021 - 17:34

In de serie De Maitiidsswalker is Remco de Vries op pad binnen natuurgebieden van Fryslân. Dit keer is hij te gast bij Staatsbosbeheer in Zuidoost-Fryslân waarmee hij aan de randen van het Koningsdiep en de duinen van Bakkeveen op zoek gaat naar lentemirakels.

Wat in deze aflevering vooral opvalt, is het grote verscheidenheid aan natuurgebied in het Wijnterperschar. Natte heide, droge heide, blauwgrasland, hooiland en bos, je komt het er allemaal tegen. Het is ook een natuurgebied dat het grotendeels moet hebben van arme, mineraalrijke grond en dat is ook goed te zien aan de bloemen en kruiden die je er kunt vinden. Met boswachter Manon van Wesel zoeken we er een aantal op.

Boswachter Manon van Wesel legt het uit.

In ûndergrûnsk wetterstream boskwachter Manon leit it út

De Maitiidsswalker is iedere maandag te zien bij Omrop Fryslân, ieder uur vanaf 17:15 uur.

(Advertentie)
(Advertentie)