Veel aandacht voor funderingsschade bewoners veenweide in Provinciale Staten

26 Mei 2021 - 12:06

Met slechts één stem tegen heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân ingestemd met het Veenweideprogramma 2021-2030. Het plan voorziet in het omhoog brengen van het waterpeil in een deel van het veenweidegebied. Dat zou onder andere schade aan huizen moeten voorkomen.

In de boerderij van de familie Dekker worden de scheuren steeds groter - Foto: Omrop Fryslân

Het omhoog brengen van het waterpeil is nodig om het gebied te redden en ook om daar de CO2-uitstoot te beperken. Zonder aanpak van het veenweidegebied zal het gebied verder wegzakken, en zal er meer schade ontstaan aan dijken en woningen.

Woensdag discussieert Provinciale Staten over de veenweideproblemen. Ze doen dat na een digitale commissievergadering met maar liefst 41, voor een groot deel kritische, insprekers.

Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

Wiebo de Vries van de ChristenUnie hoorde vooral veel ontevreden reacties uit het gebied. "Natuurorganisaties vinden dat we te weinig doen, de boeren vinden het te veel en er zijn bewoners met veel funderingsschade zonder uitzicht op een regeling om dat op te lossen."

'Iets doen voor urgente gevallen'

Statenlid Maaike Prins (CDA) deelt de analyse van de ChristenUnie niet. "Ik hoor dat veel mensen blij zijn dat er nu een plan ligt en dat er wordt begonnen met een aanpak." Prins is het met de ChristenUnie eens dat er iets gedaan moet worden voor 'urgente gevallen'.

Zoals veel andere Statenleden heeft zij ook de scheuren gezien in de boerderij van de familie Dekker in de Grote Veenpolder in Weststellingwerf. "Ik vind dat we die mensen moeten helpen. Ik vraag daarom aan gedeputeerde Hoogland en de funderingstafel om snel met een plan te komen."

Je moet eerst een plan hebben en een regeling, anders blijft het geld in het potje zitten.

Maaike Prins (CDA)

ChristenUnie en GroenLinks willen niet eerst op een nieuw plan wachten, maar direct met 30 miljoen komen voor de urgente gevallen. "De meest urgente gevallen kunnen niet wachten. Die mensen moeten worden geholpen", zegt Wiebo de Vries.

CDA'er Prins vindt die aanpak te kort door de bocht. "Je moet eerst een plan hebben en een regeling, anders blijft het geld in het potje zitten."

Luister naar CDA-Statenlid Maaike Prins

De ChristenUnie wil gaan kijken of de 'omgekeerde bewijslast' kan worden toegepast in het Veenweidegebied, zodat het makkelijker wordt voor mensen met schade om daar een vergoeding voor te krijgen. Die omgekeerde bewijslast geldt ook in Groningen bij schade door gaswinning: daar hoeft de burger in het gaswingebied niet te bewijzen dat de schade aan de woning door de gaswinning komt.

Max Aardema (PVV) is erg kritisch op de veenweide-ambities van de provincie. Volgens hem kost een volledige aanpak voor het hele gebied meer dan 500 miljoen euro, terwijl de provincie nu begint met 66 miljoen. "En dat voor onduidelijke milieudoelstellingen, waar wij kritisch over zijn."

Aardema wil daarom 'een streep trekken' bij de pilotgebieden van de eerste fase. "Eerst maar eens de resultaten meten en goed evalueren voordat je verder gaat."

Max Aardema (PVV) wil er nog niet direct veel geld in steken

De provincie hoopt op bijdrages van het Rijk en Europa, maar heeft daar nu nog geen zekerheid over. Dedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) zei in zijn beantwoording dat hij bij de funderingsschade streeft 'naar een menselijke benadering, niet naar een juridische benadering'.

Hoogland wil onderzoeken of er ook een 'funderingsfonds' kan komen om mensen, die in de problemen raken door grote schade aan hun huis, te helpen. Dat fonds is er in elk geval nog niet op korte termijn. Hoogland hoopt er uiterlijk 'eind 2022' duidelijkheid over te kunnen geven.

'Funderingstafel' aan de slag

In de tussentijd gaat een speciaal opgerichte 'funderingstafel' onder voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort van de gemeente Weststellingwerf met de problematiek aan de slag.

(Advertentie)
(Advertentie)