Boeren, milieuclubs en bouwers komen met 'oplossing' voor stikstofcrisis

25 Mei 2021 - 19:06

Boeren, milieuorganisaties en ondernemerspartijen hebben een gezamenlijk plan gemaakt om uit de stikstofcrisis te komen. Het voorstel zou de overheid tot 2030 jaarlijks zo'n 1,7 miljard euro kosten, maar dan zouden de problemen rond het verlenen van bijvoorbeeld bouwvergunningen en stalaanpassingen wel voorbij zijn.

Dit stikstofplan moet soelaas bieden, zeggen de partijen:

Dat zou goed zijn voor bijvoorbeeld het aanpakken van het grote huizentekort in Nederland en het vergroenen van de landbouw. De plannen komen van Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland. Ze hebben hun oplossing opgeschreven in het FD.

Overheidsbeleid stikstof in strijd met natuurwetgeving

De stikstofproblematiek in Nederland kwam in 2019 aan het oppervlak, toen de Raad van State oordeelde dat het hele stelsel waarmee de overheid de stikstofuitstoot reguleerde in strijd was met Europese natuurwetgeving. Na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter liep de vergunningverlening grotendeels vast - en daarmee bijvoorbeeld ook de bouw. Voordat de coronacrisis uitbrak, noemde premier Mark Rutte de stikstofproblematiek "de grootste crisis" die hij als premier meemaakte.

Al het nieuws over de stikstofproblematiek is te vinden op onze dossierpagina over stikstof.

Bijzonder aan het nieuwe plan is dat er zes partijen samen optrekken en met een gezamenlijk voorstel komen. Dat is van belang, omdat bij eerdere oplossingen die door partijen zijn aangedragen "winst voor de één meestal verlies voor de ander" betekende. Dit keer zou er wel een breed draagvlak zijn. In het plan zijn verduurzamingsvoorstellen opgenomen voor onder meer de industrie, bouw- en energiesector.

Subsydzjes foar boeren

Landbouworganisatie LTO vindt dat de financiering van de overheid voornamelijk naar de landbouw moet gaan. Er zouden subsidies moeten komen voor boeren die willen innoveren, bijvoorbeeld door hun stal te vernieuwen zodat mest en urine van hun vee sneller van elkaar worden gescheiden. Daardoor zou er minder stikstof vrijkomen. Ook zouden de boeren meer willen inzetten op weidegang, het met water verdunnen van mest voor het land en minder eiwitrijk voer.

Voorzitter Sjoerd Galema van VNO-NCW

Een andere pijler van het plan bestaat uit een vergoedingsregeling voor boeren en andere grote uitstoters van stikstof die hun bedrijf vrijwillig willen stoppen of verplaatsen naar een andere locatie. Ook stellen de organisaties voor om boeren meer mee te laten helpen met natuurbeheer.

De voorstellen zouden er voor zorgen dat de stikstofuitstoot in 2030 zo'n 40 procent lager zal liggen. Daarmee zou de uitstoot sneller worden teruggedrongen dan eerder voorzien. In totaal kosten de plannen 15,3 miljard euro. Die investering is volgens de partijen te overzien, gezien de impact van het dossier.

Bij recente wetgeving ging de overheid volgens de organisaties nog uit van een afname van 26 procent. De organisaties vragen nu aan de politiek om hun aanpak verder uit te werken. Ook adviseren ze het demissionaire kabinet om het plan voor te leggen aan de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Koeien zorgen voor veel stikstofuitstoot - Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets
(Advertentie)
(Advertentie)