"Samen nadenken over stroomkabelroutes Noordzee, ook met andere landen"

20 Mei 2021 - 17:31

De aanleg van stroomkabels heeft 'onherstelbare natuurschade' tot gevolg. Daar waarschuwt het overlegorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog voor in een brief aan demissionair minister Bas van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat. Talloze partijen onder de paraplu van het Nationaal Park vragen de minister nadrukkelijk om het besluit voor de westelijke route door het eiland te heroverwegen.

Arjen Kok van Natuurmonumenten - Foto: Omrop Fryslân

Het overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog bestaat uit allerlei partijen: vertegenwoordigers van de gemeente, provincie, Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân, ondernemers en boeren- en natuurorganisaties. Alleen Rijkswaterstaat Noord-Nederland neemt geen standpunt in de stroomkabelkwestie in. De andere partijen willen dat men alternatieven onderzoekt.

Gezamenlijk optrekken

"Het is goed dat al deze organisaties met elkaar optreden," zegt Arjen Kok van Natuurmonumenten. "Volgens ons kan het op een betere manier, zonder zoveel natuurschade. Het gaat nu om een heel ongeschikte route. Het is een logistieke puzzel, maar wij vinden dat het beter kan."

Duitsland en Denemarken erbij?

Het is ook niet alleen een Nederlandse opgave, zegt Kok. "Misschien kunnen we ook samen met Denemarken en Duitsland kijken hoe we windenergie op zee het beste kunnen vormgeven. Wij zijn niet tegen het Klimaatakkoord, dus windenergie vinden we zeker nodig. Maar op deze manier moet het ook niet," stelt Kok.

Hij houdt daarom hoop op een andere route voor de stroomkabels. "De minister heeft kenbaar gemaakt de keuze nog te heroverwegen. Daar zijn we blij mee, want wij hopen toch op een alternatief."

Arjen Kok van Natuurmonumenten

(Advertentie)
(Advertentie)