Omstreden route stroomkabel door Schiermonnikoog ligt nog niet vast, zegt minister

18 Mei 2021 - 16:24

Het staat nog niet vast dat een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog wordt getrokken. Demissionair minister Bas van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat schrijft aan de Tweede Kamer dat hij andere opties open houdt.

Nasjonaal Park Skiermûntseach - Foto: Shutterstock.com (Hollandluchtfoto)

De kabel is nodig voor stroom van een nieuw windmolenpark, ten noorden van het eiland. Er waren verschillende opties mogelijk, maar die van Schiermonnikoog kreeg de voorkeur.

De plannen houden het eiland al een poos bezig. Een werkgroep voort actie tegen de stroomkabel en ook burgemeester Ineke van Gent ziet het niet zitten. In de Tweede Kamer heeft Tjeerd de Groot van D66 een debat aangevraagd.

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft Van 't Wout dat nu voor deze route is gekozen, omdat er dan in de toekomst ruimte blijft voor zwaardere kabels door minder kwetsbare gebieden.

Foto: Omrop Fryslân

Maar Van 't Wout houdt de optie open ook ook deze kabel toch niet door Schiermonnikoog te trekken. Het komende halfjaar wordt onderzocht of de verbinding door het Waddengebied past in de toekomstplannen. Tegelijk wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor de natuur en landbouw.

TenneT niet bang voor besluit minister

Woordvoerder Jorrit de Jong van energiebedrijf TenneT zegt het goed te vinden dat de minister antwoord heeft gegeven op vragen uit de Kamer en uit de media. "Het is een zorgvuldig en goed afgewogen proces dat we volgen, samen met de betrokkenen." Hij zegt te snappen dat mensen zich zorgen maken om de natuur.

Woordvoerder Jorrit de Jong van TenneT

De Jong is niet bang dat de politiek straks toch voor de oostelijke route kiest. "Er is een onderzoek gaande naar toekomstige windparken op zee, want we verwachten dat er meer nodig zijn met de klimaatdoelstellingen. Wij denken dat uit het onderzoek blijkt dat er in de toekomst meer windparken nodig zijn. Het oostelijke tracé moeten we vrijhouden voor de toekomst."

Geen onomkeerbare stappen

De minister belooft dat het komende halfjaar geen onomkeerbare stappen worden gezet. "Als in het najaar blijkt dat er goede redenen zijn om het gekozen voorkeurstracé te wijzigen, dan neem ik dat in overweging", schrijft hij. "Randvoorwaarden daarbij zijn dat de natuurwaarden in het Waddengebied niet onherstelbaar worden beschadigd en de klimaatdoelen voor 2030 worden gehaald."

(Advertentie)
(Advertentie)