Brief Omgevingsberaad Waddenzee naar minister over stroomkabel Schiermonnikoog

15 Mei 2021 - 19:35

Het ministerie van Economische Zaken moet nog eens kijken naar het tracé van de stroomkabel die een nieuw aan te leggen windpark op de Noordzee moet verbinden met de vaste wal. Op Schiermonnikoog is veel ongerustheid over de kabel die nu dwars door het eiland staat gepland. Omgevingsberaad Waddenzee gaat in een brief aan de minister vragen om een betere onderbouwing van de route over het eiland.

Foto: ANP

De westelijke route van de stroomkabel gaat onder het eiland door. De oostelijke route loopt door zee. Het ministerie heeft gekozen voor de variant dwars door het eiland heen, terwijl natuurorganisaties en de eilandbewoners liever de oostelijke route door zee willen.

Het Omgevingsberaad Waddenzee stuurt een brief aan het ministerie met daarin de boodschap dat ze beter moeten onderbouwen waarom de oostelijke route niet mogelijk is. Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog zit ook in die organisatie.

Het 'Omgevingsberaad Waddenzee' is in 2020 ingesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Het beraad bestaat uit organisaties uit de samenleving en gebruikers van het Waddengebied. Overheden zijn geen lid van het Omgevingsberaad maar zijn wel bij de vergaderingen aanwezig. Commissaris van de Koning Arno Brok is de onafhankelijke voorzitter.

Advies met voorwaarden

Op een eerder moment hebben de betrokken gemeenten en de provincies geadviseerd om te kiezen voor de route door zee. Als toch voor de westelijke route door het eiland wordt gekozen, hebben ze een reeks voorwaarden. Het kwetsbare gebied moet zoveel mogelijk worden beschermd.

Volgens burgemeester Van Gent kunnen zij enkel maar advies uitbrengen. De minister neemt het uiteindelijke besluit.

Nu de plannen voor de route over het eiland verder worden uitgewerkt, blijkt hoeveel invloed het hele plan heeft op het gebied, zegt Van Gent. Ze constateert dat het niet alleen invloed heeft op het eiland Schiermonnikoog als nationaal park en als werelderfgoedgebied van de Unesco, maar ook op het milieu, op de boeren en de vissers.

Bezwaren serieus nemen

Als dit zo doorgaat, verdwijnt het draagvlak voor windmolenparken, denk de burgemeester. En dat vindt ze jammer, want Van Gent is voor duurzame energie. Maar het aan land brengen van de stroom moet beter worden geregeld, zo vindt ze.

Het gaat om de economie, ecologie en draagvlak in de regio en de bescherming van kwetsbaar Unesco-werelderfgoedgebied.

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog

(Advertentie)
(Advertentie)