Middelbare scholen OSG Sevenwolden en Bornego hebben fusieplannen

12 Mei 2021 - 13:19

De schoolbesturen van OSG Sevenwolden en het Bornego College zijn van plan om te fuseren. De twee instellingen verzorgen het voortgezet onderwijs in de gemeentes Heerenveen, De Fryske Marren en Leeuwarden. Ze willen verder als Stichting Onderwijsgroep Midden-Friesland.

Foto: Omrop Fryslân, Darshan Boerema

De beide besturen verwachten de komende tien jaar een krimp van het aantal leerlingen. Nu geven beide instellingen onderwijs aan 4.500 leerlingen, de verwachting is dat dat over tien jaar zo'n 11 tot 15 procent minder is. Door te fuseren kunnen de instellingen de kwaliteit en het aanbod van het onderwijs op peil houden, is de gedachte.

Splitsing openbaar en christelijk onderwijs blijft

Dat de ene instelling openbaar onderwijs verzorgt (OSG Sevenwolden) en de andere christelijk (Bornego) is geen probleem, volgens de besturen. Die splitsing blijft bestaan. De besturen kunnen ook samenwerkingsscholen opzetten. Dat is al gebeurd met het Plein Joure en in Heerenveen met het Kei College.

De colleges van De Fryske Marren en Heerenveen hebben inmiddels een positief advies gegeven over de plannen van de bestuurlijke fusie. De gemeenteraden moeten er nog wel mee instemmen. Datzelfde geldt voor de gemeente Leeuwarden, de medezeggenschapsraden van beide instellingen en de minister.

(Advertentie)
(Advertentie)