Niveau vak Fries op basisscholen klein beetje hoger

12 Mei 2021 - 10:10

Minstens vier Friese basisscholen geven betere Friese les dan drie jaar geleden. Ze krijgen van de provincie Fryslân een hoger Taalplan Frysk-profiel. Dat profiel geeft aan wat het niveau is waarop een school het vak Fries aanbiedt.

Foto: Omrop Fryslân

Drie jaar geleden heeft de provincie alle scholen waar Fries wordt gegeven een bepaald niveau gegeven. Van die scholen hebben nu 21 opnieuw te horen gekregen hoe goed het vak daar momenteel is. In vijftien gevallen is het niveau gelijk gebleven. Bij elf van die vijftien zit het vak Fries op het hoogste niveau, die krijgen het A-profiel.

Vier scholen hebben nu een hoger profiel gekregen dan eerst, bij twee anderen ging het niveau juist omlaag. Gedeputeerde Sietske Poepjes is tevreden over de eerste resultaten. "In de paar gevallen dat de scholen een kleine achteruitgang in aanbod en daarmee het toegekende profiel laten zien, hadden de scholen daar een plausibele reden voor."

Over negen jaar alles op het hoogste niveau

In 2022 zijn alle resultaten bekend. De provincie wil dat alle scholen in 2030 een A-profiel hebben. Dat profiel houdt in dat scholen op een hoog niveau Friese les geven wat betreft verstaan, lezen, spreken en schrijven. Scholen die een lager profiel krijgen, hebben nu nog een vrijstelling voor bepaalde onderdelen.

(Advertentie)
(Advertentie)