Weidevogelcampagne begint: boeren moeten hun land 'Gewurde litte'

12 Mei 2021 - 07:17

'Gewurde litte,' dat is het thema dat dit jaar aan het provinciale project Grutsk op ús Greidefûgels is gegeven. Dit initiatief loopt als sinds 2018 en heeft ieder jaar een andere insteek. "Het is de bedoeling om boeren, loonwerkers en vogelwachters mee te krijgen in het zorgen voor de weidevogels," legt Henk de Jong van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) uit. Het gaat uit van positiviteit en vrijwilligheid, zegt hij. En dit jaar is het verzoek bescheiden, namelijk: doe niets met één of meer stroken land.

Zo begon de weidevogelcampagne woensdag:

"Dit jaar is het dus eigenlijk makkelijk," zegt De Jong. "Doe niets. Dus op het land geen kunstmest gebruiken en bijvoorbeeld niet of pas later maaien. Dat is goed voor de biodiversiteit en dus ook voor de vogels. We hebben boeren eerder gevraagd om een hectare land in te zaaien met kruidrijk gras, of om in de lente een stuk land onder water te zetten."

Door op een strook geen kunstmest te strooien, wordt de grond armer en zo komt er meer ruimte voor planten, insecten en vogels. En door bijvoorbeeld pas halverwege juli te maaien blijven er ook schuilplaatsen voor kuikens. Voordelen voor de boer zijn dat het tijd in onderhoud en kunstmestkosten bespaart.

Foto: Omrop Fryslân, Johanna Brinkman

Grutsk op ús Greidefûgels is een initiatief van provincie Fryslân, LTO-Noord, Cumela, KBF, Nordwin, Van Hall Larenstein, BFVW en AJF.

Pure winst

Er doen al zo'n honderd boeren mee met 'Gewurde litte.' "Wij dagen boeren en loonwerkers uit om aan de slag te gaan en onderdeel te zijn van de veranderingen die we graag zien. De acties lopen meerdere jaren. Ik denk dat er bijvoorbeeld als zo'n 800 hectare kruidrijk grasland is bijgekomen in Fryslân. Dat is pure winst. Maar er moet ook nog veel gebeuren, dus iedere stap helpt."

Woensdag wordt er bij boer Menno Andreae bij Jellum een bord op het erf geplaatst met de tekst 'Gewurde litte.' "Dat is natuurlijk symbolisch, we zien graag dat andere boeren volgen. Deze familie doet al jaren mee aan de acties. Ze hebben ook waterpompen op hun land. De Leeuwarder vogelwacht is er ook actief. Het gaat er goed, want op sommige plaatsen tilt het op van de weidevogels."

Henk de Jong van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW)

Foto: Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
(Advertentie)
(Advertentie)