Ouders en wethouder overleggen over toekomst Sneker gymnastiekzaal

03 Mei 2021 - 08:56

Ouders van de Simon Havingaschool in Sneek zullen na de meivakantie om tafel met wethouder Mirjam Bakker van Súdwest-Fryslân om te praten over de toekomst van de gymnastiekzaal bij de school. De gemeente wilde de gymzaal slopen, maar ouders zijn het daar niet mee eens.

Alders Simon Havingaskoalle en wethâlder Mirjam Bakker sille oerlizze oer takomst gymnastykseal

Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft de afgelopen week met een speciale motie een stokje gestoken voor de sloop op verzoek van de ouders. Vaders en moeders hebben een business case geschreven voor een betere exploitatie van de gymzaal.

Moeder Joanke Wiersma vindt het jammer dat de kinderen na de zomervakantie meer dan een kilometer moeten lopen om in een andere gymzaal te sporten. "Je verliest dan twee weken onderwijstijd op jaarbasis."

Wiersma is er bovendien van overtuigd dat de gymzaal veel beter gebruikt kan worden, ook door verenigingen en kinderen van andere scholen. "De gymzaal is niet alleen belangrijk voor de school, maar ook voor de maatschappij." Volgens de ouders kan de gemeente Súdwest-Fryslân het beste het beheer van de gymzaal overnemen.

De gymzaal is niet alleen belangrijk voor de school, maar ook voor de maatschappij.

Moeder Joanke Wiersma

Luister naar Joanke Wiersma

Fan âlders en gemeenteried mei dizze gymnastykseal yn Snits foarearst net sloopt wurde - Foto: Omrop Fryslân

Volgens wethouder Mirjam Bakker is de gymzaal afgeschreven en zo erg verouderd dat gymlessen in de zaal niet langer verantwoord zijn. Toch stak de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân een stokje voor de sloopplannen. "Wanneer je een gymzaal sloopt, ben je hem voor altijd kwijt", zegt fractievoorzitter Douwe Attema van het CDA.

Attema: "We willen graag onderzoek doen naar de mogelijkheden van de zaal. Niet alleen voor gymlessen, maar ook voor cultuur en voor een dorpshuisfunctie, want zoiets is hier niet in deze hoek van Sneek."

Sloop uitgesteld

De gymzaal zou al gesloopt worden op 1 augustus. Dat is nu uitgesteld op aandringen van de ouders en de gemeenteraad. "Wij willen ouders de kans geven om er over na te denken of ze gymnastiekzaal ook over kunnen nemen", zegt wethouder Mirjam Bakker. "In Súdwest-Fryslân werken we sinds kort mei het uitgangspunt 'Wy nimme it oer' voor burgers die kans zien om iets beter te doen als de gemeente."

De ouders zeggen dat overname van de zaal door een particulier lastig is, door het achterstallige onderhoud en zouden daarom graag zien dat de gemeente borg staat voor het beheer en het onderhoud.

Wij willen ouders de kans geven om er over na te denken of ze gymnastiekzaal ook over kunnen nemen.

Wethouder Mirjam Bakker

Wethouder Mirjam Bakker

Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

De gemeente neemt de gymzaal op 1 augustus over de schoolkoepel Palludara. Wethouder Bakker vraagt zich nog wel steeds af of de gymzaal nog wel nodig is in de toekomst. "Het aantal basisschoolleerlingen neemt af, ook in Sneek, waardoor gymzalen steeds meer leeg of halfleeg komen te staan. We hebben heel veel gymnastiekzalen in de gemeente. Het wordt echt een uitdaging om die allemaal in de lucht te houden."

De ouders kijken daar anders naar. Volgens hen zouden de kinderen eigenlijk meer uren gymles moeten krijgen dan nu het geval is. Wanneer de gymzaal bij de school wordt gesloopt, zal dat er nooit van komen, denkt moeder Joanke Wiersma.

Raadslid Douwe Attema van het CDA

(Advertentie)
(Advertentie)