Ergernis bij omwonenden over komst Brûsplak in De Stuit in Joure

29 apr 2021 - 07:26

Omwonenden van sporthal De Stuit in Joure zijn niet te spreken over de gang van zaken voor een nieuw Brûsplak. De projectgroep die bezig is met deze nieuwe locatie voor verenigingen heeft een voorkeur voor de sporthal. Maar omwonenden van De Stuit zijn bang voor verkeers- en geluidsoverlast. De buurt is wel op de hoogte gesteld van de plannen, maar het steekt hen dat ze de bezwaren niet goed kenbaar konden maken. Ze hebben daarom een brief geschreven aan de gemeenteraad.

Sporthal De Stuit in Joure - Foto: Omrop Fryslân, Sian Wierda

Met de komst van het nieuwe Brûsplak moeten enkele tientallen sociale en culturele verenigingen een nieuw onderkomen krijgen, van de fanfare tot de damclub. Een speciale projectgroep is bezig geweest om in samenwerking met verenigingen een concreet plan te maken voor verschillende locaties, waar ruimte moet zijn voor alle verenigingen. Begin 2020 is er een draagvlakonderzoek gedaan met de vraag wat verenigingen nodig hebben.

Er lagen uiteindelijk drie scenario's: sporthal De Stuit, nieuwbouw in het centrum bij de Sinnebuorren of nieuwbouw bij Swimfun. In februari kwam sporthal De Stuit naar voren als voorkeursvariant. Dat verbaasde de omwonenden, want het adviesbureau dat het onderzoek uitvoerde, kwam met een rij nadelen voor deze locatie.

Overlast

Eén daarvan was de mogelijke overlast, en daar zijn de omwonenden bezorgd over. Zo ook Marten van der Molen, die zich samen met andere inwoners tegen de plannen keert. Het gaat in eerste instantie over verkeersoverlast. De E.A. Borgerstraat is een drukke weg midden in Joure en De Stuit ligt tussen een aantal basisscholen in, zodat er normaliter al veel verkeer is en er veel geparkeerde auto's zijn. Dat zou met het Brûsplak nog veel meer het geval zijn. Verder denken de omwonenden ook dat bijvoorbeeld het geluid van drumbands en muziekverenigingen overlast zullen geven.

'Eenrichtingsverkeer'

De omwonenden van de sporthal aan de E.A. Borgerstraat hebben begin dit jaar een brief gekregen, waarmee ze geïnformeerd werden over de mogelijkheid van It Brûsplak in De Stuit. Halverwege april was er een digitale bijeenkomst. Maar volgens omwonende Marten van der Molen was dit 'eenrichtingsverkeer'. De plannen werden voorgelegd, maar inspraak was niet mogelijk.

Kortgeleden schreef de projectgroep op een pagina in de informatiekrant van gemeente De Fryske Marren over de plannen: de indruk was volgens de omwonenden dat het heel democratisch is verlopen en dat de buurt inspraak heeft gehad. Maar volgens Van der Molen is dat niet het geval.

Brief naar de raad

Enkele tientallen omwonenden van de E. A. Borgerstraat, de Aek en de Tsjotter hebben een brief aan de gemeenteraad geschreven, waarin ze kenbaar maken dat ze niet blij zijn met de gang van zaken in het proces. De omwonenden vinden dat de verenigingen een goede plek moeten krijgen, maar denken niet dat De Stuit daar een geschikte plek voor is.

De projectgroep wilde volgens Van der Molen nog niet antwoorden omdat ze het eerst willen voorleggen aan de gemeenteraad. Volgens de omwonenden is dat de omgekeerde wereld: zij vinden dat er eerst geluisterd moet worden naar de bezwaren, voordat de raad een keuze maakt.

(Advertentie)
(Advertentie)