LINTJESREGEN: Dit zijn alle Friezen die een lintje hebben gekregen

26 apr 2021 - 19:53

In Fryslân worden deze maandag lintjes uitgereikt aan mensen die iets bijzonders hebben gedaan of hebben betekend voor de gemeenschap. Dit jaar worden er 74 Friezen koninklijk onderscheiden. Dat is dan minder dan vorig jaar, toen waren het er 84. Vanwege de coronacrisis ging het uitreiken net iets anders dan normaal. Benieuwd wie er in jouw gemeente een lintje heeft gekregen? Bekijk het in het overzicht hieronder.

Foto: ANP Foto

Een overzicht van de lintjes in Fryslân

Lintjesregen in 2021 Leeftijd Woonplaats Soort onderscheiding
Achtkarspelen
Foppe van Dekken 71 Twijzelerheide Lid
Geale Dijkstra 76 Surhuisterveen Lid
Froukje Dijkstra-Stiksma 74 Surhuisterveen Lid
Johannes Veenstra 63 Gerkesklooster Lid
Maaike Veenstra-Komrij 61 Gerkesklooster Lid
Ameland
Tineke Borsch-De Boer 66 Hollum Lid
Dantumadiel
Otte Sijas Paulus Akkerman 74 Damwâld Lid
Jan Dantuma 63 Feanwâlden Lid
Anne van der Veen 74 Feanwâlden Lid
Romke Wielstra 63 Driezum Lid
Gauke van der Meer 76 Damwâld Lid
George Ihno Wim Dragt 68 Damwâld Ridder
De Fryske Marren
Jannie Lemstra-Kooistra 64 Lemmer Lid
Elske Dijkstra-Pekema 65 Oudehaske Lid
Yeb Weersma 79 Joure Lid
Lambert Doorn 63 Joure Lid
Jochem Luinenburg 63 Echten Lid
Harlingen
Fred Attema 65 Harlingen lid
Heerenveen
Antje Aaltje Durkstra-Kromhout 77 De Knipe Lid
Derk Jan Kleinhesselink 74 Heerenveen Lid
Wopkje Mulder-Bekhof 92 Heerenveen Lid
Martzen Scholte-Jonkman 72 Aldeboarn Lid
Sjoukje Stastra-Mulder 83 Heerenveen Lid
Leeuwarden
Wijtse Kemker 74 Britsum Lid
Wietze de Boer 79 Goutum Lid
Geertje Haringsma-Blaauw 69 Leeuwarden Lid
Hendrik Fridsma 58 Wergea Lid
Paule Odette Stephanie Schaap 50 Eagum Lid
IJbeltje Kerkstra-Pijl 56 Wergea Lid
Gusta Olivier-Vonk 91 Leeuwarden Lid
Jan Douwe Bijlsma 66 Grou Lid
Noardeast-Fryslân
Lammert Damsma 71 Dokkum Lid
Ooststellingwerf
Marja Sterk-den Dulk 76 Haule Lid
Opsterland
L.IJ. de Vries 84 Beetsterzwaag Lid
H. Modderman 79 Beetsterzwaag Lid
S.D. Jelsma-Koster 63 Beetsterzwaag Lid
C. Hoekmeijer 83 Gorredijk Lid
M.C. Hoekmeijer-Zijp 83 Gorredijk Lid
Schiermonnikoog geen lintjes
Smallingerland
Sipke Hoekstra 64 Rottevalle Lid
Teije Pool 75 Rottevalle Lid
Trijntje de Vries-Zwerver 65 Drachten Lid
Tom de Groot 62 Drachten Lid
Hiltje Feikje Klomp-de Jong 65 Boornbergum Lid
Súdwest-Fryslân
Fekke Bijlsma 76 Sneek Lid
Age Bootsma 72 Goënga Lid
Piet Taeke van der Werf 68 Dearsum Lid
Janke van der Hoek 64 Dearsum Lid
Anna Marike Dijkstra-van der Woude 79 Itens Lid
Wietske Reitsma-Stoffelsma 58 Heeg Lid
Johannes Pieter Koopmans 63 Folsgare Lid
Egbert van der Wal 71 Ysbrechtum Lid
Thomas Dijkstra 79 Itens Ridder
Janneke Pagels 68 Bolsward Ridder
Gerard Cornelis Albertus Schouwstra 59 Sneek Ridder
Terschelling
Goos van Berghem 71 West-Terschelling Lid
Piet van Heuveln 70 West-Terschelling Lid
Steven Klijn 62 West-Terschelling Lid
Tytsjerksteradiel
Aaltje Frieda Hofstra-Veenstra 61 Burgum Lid
Harm Egbert van der Veen 72 Noardburgum Lid
Jacob Stegenga 72 Aldtsjerk Lid
Johannes de Graaf 80 Garyp Lid
Minke de Graaf-Kloosterman 78 Garyp Lid
Johannes Bosma 64 Oentsjerk Lid
Marinus Koopman 74 Gytsjerk Lid
Ria Fennema 52 Kenia Lid
Vlieland
Hans Gertsen 66 Lid
Waadhoeke
Jelke Hoekstra 72 Franeker Lid
Ben Scheepstra 63 Franeker Lid
Leny Peters 70 Bitgum Lid
Jacob Stornebrink 88 Dronryp Lid
Tiny Stornebrink-Hogeling 84 Dronryp Lid
Frans Dijkstra 73 Bitgum Ridder
Weststellingwerf
Hoyte Jorna 70 Wolvega Lid
Gerard Kranendonk 75 Steggerda Lid

Wat is het verschil tussen een 'Lid' en een 'Ridder'?

Beide krijgen ze een lintje, maar het verschil is dat een ridder het lintje verdient voor zijn of haar inzet met een regionale of zelfs landelijke betekenis. Denk bijvoorbeeld aan werk voor een landelijke vereniging of museum.

Een lid krijgt het lintje voor vrijwilligerswerk voor de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld voor het dorpshuis, een sportvereniging of de kerk.

Trefwoorden: 
onderscheiding lintjesregen
(Advertentie)
(Advertentie)