Grote twijfels over noodzaak en haalbaarheid van centrales voor vloeibaar biogas in Fryslân

12 apr 2021 - 06:16

Er bestaan grote twijfels over de haalbaarheid en de noodzaak van de bouw van twee centrales voor vloeibaar groen gas (bioLNG), die op stapel staan in Harlingen en Leeuwarden. Er zijn onder meer vragen uit de politiek en van omwonenden.

Grutte fraachtekens by helberens floeiber biogas sintrales

De FNP en CDA stellen vragen over de beschikbaarheid van voldoende stront en biomassa in onze provincie. Zo zegt een verwerker van groenafval van de gemeente Leeuwarden dat biomassa al op diverse andere manieren wordt verwerkt voor bemesting van de grond. En omwonenden in Ritsumasyl, vlakbij de locatie van de nieuwe biogascentrale in Leeuwarden, maken zich zorgen over eventuele stank- en geluidsoverlast en over het grote aantal verkeersbewegingen dat ontstaat door de aanvoer van biomassa naar de centrale.

BioLNG

Plannen voor de beide centrales zijn de afgelopen weken door twee groepen ondernemers naar buiten gebracht. BioLNG is volgens de initiatiefnemers zeer geschikt als alternatieve brandstof voor het vracht- en scheepvaartverkeer dat nu nog zeer vervuilend is. Onder andere boten van Rederij Doeksen zullen erop varen. Ook zouden de bijproducten van de centrale goede grondbemesters opleveren, zeggen de initiatiefnemers. De centrales in Harlingen en Leeuwarden hebben per jaar honderdduizenden tonnen aan biomassa nodig om te draaien.

Eén van de locaties waar een centrale moet komen - Foto: Omrop Fryslân, Gerrit de Boer

Wopke Veenstra van de FNP maakt zich grote zorgen over de plannen. Volgens hem is er in Fryslân zeker niet genoeg biomassa beschikbaar voor de grote honger die beide centrales hierna hebben. "Ik denk op het eerste gezicht: wat moeten we ermee? Waar moet al dat materiaal vandaan komen dat in deze centrales moet? De meeste stront moet in ieder geval uit het zuiden komen."

Stikstof

De claim van de initiatiefnemers dat de biomassa uit de regio zal komen, neemt hij niet serieus. "Ik geloof al jaren niet meer in sprookjes." Volgens Veenstra is de provincie in samenwerking met gemeenten, natuurorganisaties en de landbouw druk bezig met de omvorming naar een natuurinclusieve vijfsterrenlandbouw. Daar passen dit soort centrales niet bij. "Bovendien zet ik grote vraagtekens bij de stikstofuitstoot en de vergunning die daarvoor nodig is," zegt Veenstra.

Twijfels

Het CDA zit met vergelijkbare twijfels. In een persbericht worden vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld. "De centrale moet draaien op mest en restproducten. Het mestoverschot in Fryslân is klein. En er is een tendens naar meer extensieve landbouw, zodat het mestoverschot niet echt groter lijkt te worden. Waar moet al die mest vandaan komen? Gaan we die van ver halen?"

Het CDA ziet het nut van 'groene brandstof' voor het vervuilende scheep- en vrachtverkeer. Maar de partij maakt zich zorgen over de transportbewegingen die nodig zijn om biomassa aan te voeren. "Het uitgangspunt zou moeten zijn dat een dergelijke centrale thuishoort in de omgeving waar de nodige grondstoffen voorhanden zijn", schrijft het CDA.

Wopke Veenstra van de FNP

Wopke Veenstra - Foto: Omrop Fryslân, Gerrit de Boer
Geert Draaistra - Foto: Omrop Fryslân, Gerrit de Boer

Adviseur Geert Draaistra

Geert Draaistra van gemeente Leeuwarden is iedere dag bezig met de verwerking van groenafval tot grondbemester. Takken, bermgras, bladeren en zelfs eendenkroos: bijna alles wordt door hem en zijn medewerkers op een natuurlijke manier, eventueel met hulp van bacteriën, verwerkt tot grondbemesters. Daar is veel behoefte aan, zegt Draaistra. En die behoefte neemt alleen maar toe. "Vanuit de akkerbouw wordt ons wel gevraagd of zij deze bemesters ook kunnen krijgen. Maar we kunnen ze zelf wel gebruiken."

Competitie om grondstoffen

Ook Draaistra zet grote vraagtekens bij de komst van de twee bioLNG-centrales en de ruimte die daarvoor is. Hij is bang dat er competitie om de grondstoffen komt. En dat is niet de bedoeling. Volgens hem ligt een natuurlijke verwerking van biomassa veel meer voor de hand dan verwerking in een centrale. "Dat zorgt voor verbetering van de kwaliteit van de grond. De natuur, zoals schimmels, bacteriën en wormen, doet het werk voor ons."

(Advertentie)
(Advertentie)