Gemeente Noardeast-Fryslân moet miljoenen bezuinigen

09 apr 2021 - 20:03

De financiën in de gemeente Noardeast-Fryslân zijn verre van rooskleurig te noemen voor de komende jaren. Er dreigt een tekort van bijna 8 miljoen euro in 2025, wanneer de plannen en het reguliere onderhoud doorgang moeten vinden en er niet bezuinigd wordt. Dat blijkt uit een document dat RTV NOF in handen heeft.

Foto: RTV NOF

Het zogeheten integraal huisvestingsplan voor het schoolbehoud, beheer van de wegen, de kunstwerken, de onzekerheid in de jeugdzorg en de herijking van het gemeentefonds drukken enorm op de begroting.

Tekort bijna 8 miljoen

Mochten bovenstaande plannen doorgang vinden, dan dreigt er in 2025 een tekort van 7.764.000 euro. Een tekort is niet per se dreigend te noemen, echter is dan ook de algemene reserve 'opgebrand'. De algemene reserve zou zonder ingrijpen in het jaar 2025 op -564.000 euro komen en dat mag niet volgens de wet. Op dat gebied is het tekort dus wel degelijk dreigend. In de algemene reservepot zat zo'n 16 miljoen euro aan Enecogelden.

Bezuinigingen

In de berekeningen die eind maart in een besloten bijeenkomst aan de gemeenteraad werden voorgelegd, wordt wel duidelijk dat er (grote) bezuinigingen nodig zijn. Wat voor bezuinigingen dat zijn is eigenlijk onmogelijk om nu al te zeggen. Dat komt mede, omdat in de berekeningen nog geen duidelijkheid is omtrent de coronacrisis en de nasleep daarvan. Vermoedelijk worden daardoor de kosten in de aankomende jaren nog veel hoger. Ook is in de voorgelegde berekening het groenonderhoud uit de Kapitaalgoederen, waarover de raad donderdagavond 8 april geïnformeerd werd, nog niet meegenomen.

Wat zijn de gevolgen?

Het miljoenentekort zou kunnen betekenen dat scholen in plaats van nieuwbouw, alleen deels gerestaureerd kunnen worden, waardoor geld wordt bespaard. Ten tweede zouden wegen van de hand kunnen worden gedaan, of minimaal onderhouden moeten worden. Daarnaast zijn er nog vele onzekerheden wat er uit het gemeentefonds gaat komen in de aankomende jaren.

In de berekeningen staat dat in de toekomst Noardeast-Fryslân structureel meerdere miljoenen, met op de top 3,2 miljoen euro, misloopt per jaar vanuit Den Haag.

De gemeente was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

(Advertentie)
(Advertentie)