LTO wil tekort aan ruimte in Nederland aanpakken door inpoldering

08 apr 2021 - 19:26

Boerenorganisatie LTO vindt het geen goed idee om de Nederlandse landbouw de komende decennia tienduizenden hectares grond in te laten leveren voor woningbouw, nieuwe natuur en zonneparken. Volgens het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte van het Planbureau voor de Leefomgeving zou de Nederlandse landbouw de komende decennia veel grond in moeten leveren. Op termijn zou het percentage grond dat in Nederland beschikbaar is voor landbouw zelfs moeten krimpen van 60 naar 50 procent.

Boaiemgebrûk yn Fryslân - Foto: Omrop Fryslân

Tineke de Vries van LTO erkent dat er in Nederland een tekort aan grond is. Maar volgens haar hebben ook de boeren behoefte aan meer ruimte om zich te ontwikkelen en natuur-inclusiever en biologischer te boeren, zoals de Europese Unie wil. De Vries vindt daarom dat serieus gekeken moet worden naar mogelijkheden om, zoals in het verleden, Nederland groter te maken door landwinning.

"Waarom doen we niet wat we al eeuwen hebben gedaan: grond erbij maken!" De Vries denkt dan niet aan de Waddenzee, maar aan de Noordzee. "Landwinning op zee is niet alleen goed voor de landbouw, maar ook voor huizenbouw, recreatie en natuur."

"Boer is deel van oplossing"

Het Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) laat in een reactie weten dat ze het grote belang van de etensproductie missen in het advies van het planbureau. Het NAV vindt dat het tijd wordt voor een fundamentele discussie over het grote belang van het produceren van eten in eigen land.

Beide boerenorganisaties zijn van mening dat de vruchtbare Nederlandse landbouwgrond behouden moet worden voor de landbouw. "De boer is niet het probleem, maar onderdeel van de oplossing", zegt De Vries. "Op boerenland vind je weidevogels, in zonneparken en in de stad zie ik ze niet. Landbouwgrond is ook heel belangrijk voor de waterhuishouding."

77 procent landbouwgrond

In Fryslân is op dit moment nog zo'n 77 procent van het landoppervlak landbouwgrond. Het gemiddelde boerenbedrijf is 61 hectare. Volgens het CBS waren er in 2020 in Fryslân 4.214 boerenbedrijven. 87 procent daarvan is veeboer. Het aantal boerenbedrijven wordt wel in vrij rap tempo minder, want twintig jaar geleden waren er in Fryslân nog 7.109 boerenbedrijven. Die waren toen met 37 hectare een stuk kleiner dan de gemiddelde bedrijfsgrootte van nu.

Tineke de Vries van LTO Noord - Foto: Omrop Fryslân, René Koster

Tineke de Vries van LTO over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving

Nieuwe

LTO is het met het planbureau eens dat er grote uitdagingen zijn in Nederland waar het gaat om het goed gebruiken en verdelen van de beperkte ruimte. De boerenorganisatie vindt het ook een goede zaak als het Rijk, meer dan de afgelopen jaren, de regie neemt over de inrichting van Nederland. LTO is er wel slecht over te spreken als de nieuwe natuur wordt omschreven als Natura 2000-gebied. "Dan staan we weer tegenover elkaar", zegt De Vries.

Om het rapport van het planbureau te balanceren zal LTO de eigen Grondvisie 2020 inleveren bij de informateur. De LTO pleit in het stuk voor een heel zuinig omgaan van landbouwgrond. Grond die toch voor de landbouw verloren gaat, hoort volgens LTO op een andere plaats weer gecompenseerd te worden.

Zonnepanelen horen volgens LTO thuis op daken van grotere gebouwen. Dat kunnen ook boerenschuren zijn.

Trefwoorden: 
LTO landbouw grond
(Advertentie)
(Advertentie)