Roerdompproject in Alde Feanen is een succes: van vijf naar 25 paartjes

04 apr 2021 - 12:00

Het aanplanten van drie bunder waterriet in de Alde Feanen heeft ervoor gezorgd dat de populatie roerdompen in het natuurgebied is vervijfvoudigd: van zo'n vijf paartjes 15 jaar geleden naar zo'n 25 nu. In 2015 startte It Fryske Gea met steun van It Eibertshiem met het 'roerdompproject' en hoewel nooit met zekerheid kan worden gezegd dat de toename van het aantal roerdompen te danken is aan het project, is de kans daarop heel groot.

In reiddomp ferskûle yn it reid - Foto: stockfoto

"Ik zou natuurlijk graag willen zeggen dat het door ons project komt dat er nu zo veel paartjes in de Alde Feanen zitten, maar dat kan ik niet hard maken, want wij weten niet hoe veel paartjes er zouden zijn als wij niets hadden gedaan", zegt Haye Folkertsma van ooievaarsstation It Eibertshiem in Earnewâld. Toch kan het bijna niet toevallig zijn dat de populatie roerdompen in het natuurgebied zo is verbeterd na de start van het project.

Stichting It Eibertshiem is opgericht in 1980 met het doel om vogelpopulaties in stand te houden, voornamelijk de ooievaar. Omdat de roerdomp net als de ooievaar een moerasvogel is, reageerde It Eibertshiem positief toen It Fryske Gea bij hen aanklopte met het verzoek om het roerdompproject financieel te steunen.

34.000 rietstekjes

In 2016, 2017 en 2018 is in totaal drie bundel waterriet, zo'n 34.000 rietstekjes, aangeplant in de Alde Feanen. "Dat is maar een postzegel, maar het is wel heel belangrijk geweest. Het Fryske Gea kan vervolgens het waterpeil verhogen of verlagen, naargelang wat er op dat moment nodig is, zodat het waterriet zich goed kan ontwikkelen. En dat is weer heel belangrijk voor de roerdomp, want dat waterriet is zijn biotoop", legt Folkertsma uit.

Haye Folkertsma fan it Eibertshiem - Foto: Omrop Fryslân, Geartsje de Vries

Een roerdomp is een zeer schuw dier en wordt daardoor niet vaak waargenomen. Door zijn kleuren en houding valt hij niet op als hij in het riet staat. Heel anders dan de ooievaar, een vogel die aan hem verwant is en zich heel graag laat zien.

Door sommige contreien zo in te richten dat het aantrekkelijk is voor ooievaren is in de jaren 80 geprobeerd de ooievaar terug in het landschap te krijgen. Dat is erg goed gelukt, want de ooievaar is helemaal terug en het is niet meer nodig om te strijden voor betere omstandigheden.

Grote karekiet

Dat geldt nog niet voor de roerdomp. Overal in ons land zijn soortgelijke projecten als in de Alde Feanen en het beeld is ook wel dat er meer roerdompen komen, maar het is nog niet genoeg.

Hetzelfde geldt voor de grote karekiet. Daar is ook een actieplan voor opgezet. De maatregelen zijn zo ongeveer hetzelfde als wat er voor de roerdomp is gedaan: het aanleggen van waterrietvelden en het beheren van het waterpeil in die gebieden.

Folkertsma: "Wat wij hebben gedaan voor de roerdomp had er ook voor kunnen zorgen dat er meer grote karekieten broeden in de Alde Feanen, maar dat hebben wij niet geconstateerd. Het lijkt erop dat daar meer voor moet worden gedaan."

Op de site fan It Eibertshiem kan via een webcam het nest van een ooievaarspaartje worden bekeken.

(Advertentie)
(Advertentie)