Online petitie tegen nieuwe gaswinning in Tytsjerksteradiel

02 apr 2021 - 09:59

'Gjin gegriem yn Fryske grûn!' Dat is de boodschap van zeven fracties in de Provinciale Staten tegen nieuwe gaswinning in Tytsjerksteradiel en aangrenzende gemeenten. De partijen willen een eind maken aan de gaswinning uit kleinere gasvelden. Bedoeling is dat de petitie straks wordt aangeboden in Den Haag.

Gaswinning yn Fryslân - Foto: Omrop Fryslân, Sian Wierda

Lokale en regionale overheden spraken zich met een advies aan het ministerie van Economische Zaken eerder al uit tegen de plannen van gaswinner Vermilion. De fracties van FNP, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en D66 in Provinciale Staten hopen dat het eind in zich is voor gaswinning nu er een nieuw kabinet wordt gezocht dat mogelijk ook een duurzamere weg in wil slaan.

"De Rijksoverheid verleent en verlengt op dit moment voortdurend vergunningen, tegen de wens van de lokale bevolking in. Het mijnbouwbeleid van de Rijksoverheid beschadigt het vertrouwen van de inwoners van de noordelijke provincies in de overheid", zeggen de partijen. Er moet volgens hen een einde komen aan de bodemdaling, de schade aan de waterhuishouding, de landbouw, de natuur en de verzakkende huizen en bedrijven.

"En wat betekent dit voor de veiligheid van de drinkwaterwinning van Vitens? Verdere gaswinning maakt de overstap naar een fossielvrije toekomst ook minder geloofwaardig. Gjin gegriem yn Fryske grûn!", zeggen de partijen.

Vragen

In alle betrokken gemeenteraden, Provinciale Staten, het Wetterskip en de Tweede Kamer zijn al vragen gesteld. Dorpsbelangen komen in verweer. De Provincie Fryslân heeft al jaren het standpunt dat nieuwe gaswinning niet wenselijk is en heeft dat met de gemeenten en het Wetterskip in het Manifest van Friese Overheden over Gas- en Zoutwinning duidelijk uitgesproken.

De rol van de gemeenten en de provincie is echter beperkt bij de verlening van mijnbouwvergunningen. Volgens de Mijnbouwwet worden gemeenten en provincies bij nieuwe of aangepaste vergunningen door het ministerie van Economische Zaken alleen om een advies gevraagd.

Burgers hopelijk meer invloed

"Gedeputeerde Staten doen hun best om gaswinning te keren, maar worden eeuwig en altijd 'overruled' door Den Haag. Zij trekken zich niks aan van onze vragen en bezwaren en daarom hebben wij nu die petitie opgezet", zegt Statenlid Wopke Feenstra (FNP). "Dan de Friese bevolking die ondertekenen en hun geluid laten horen in Den Haag."

Wopke Feenstra van de FNP

(Advertentie)
(Advertentie)