Nieuw armoedebeleid Leeuwarden moet 'eerlijker en makkelijker'

01 apr 2021 - 08:45

De gemeente Leeuwarden wil naar een nieuw armoedebeleid. De focus van het nieuwe beleid komt te liggen op armoede bij kinderen. De gemeente wil de zogenaamde regeneratie van armoede voorkomen. Om de gemeente een handvat te geven bij het maken van het nieuwe beleid, is de Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân de afgelopen tijd bezig geweest met het rapport Bouwstenen voor een nieuw armoedebeleid in Leeuwarden.

Foto: Arjen Bosselaar, Omrop Fryslân

Douwe Beimin

"Het is helaas nodig om eens op een rijtje te zzetten hoe groot het armoedevraagstuk is. Hoe diep het ingrijpt in de levens van mensen, en voor hoeveel persoonlijk leed dat zorgt." Aan het woord is Douwe Beimin. In zijn woonkamer, met overal dikke boeken en verscheidene paperassen, ligt het rapport waar hij aan mee heeft geschreven. "De gemeente wil bezig met nieuw armoedebeleid, dus toen hebben wij gezegd, laten we de gemeente dan voorzien van informatie."

Voor het rapport is veel gesproken met mensen die zelf dagelijks te maken hebben met armoede. "Je kunt, net als veel instanties, vanachter een bureau over mensen praten. Maar wij zijn van mening dat we het beste met die mensen zelf kunnen praten. Zij weten het beste waar ze tegenaan lopen, en ze hebben echt wel een idee hoe je dat op kunt lossen.

Eén van de problemen waar mensen in armoede volgens Beimin tegenaan lopen, is dat er vaak wel regelingen, instanties op potjes zijn waar mensen een beroep op kunnen doen, maar dat die niet gevonden worden. Het systeem zou te ingewikkeld zijn. "Wij hadden eerst in het rapport staan dat zelfs de opstellers verdwaalden in het oerwoud van regelingen. Bij wie moet je zijn, wie helpt echt. Dan wordt er gezegd: kijk maar even op de website. Daar staat het wel. Maar zie dat maar eens uit te vinden."

Wethouder Kuiken: "Ik zie ruimte voor verbetering"

Het rapport is intussen aangeboden aan wethouder Hein Kuiken van Leeuwarden. Het is in de gemeenteraad kort besproken.

Kuiken is blij met het rapport. De problemen door armoede in Leeuwarden zijn 'hardnekkig en stevig' , zegt hij. Eén op de tien huishoudens in Leeuwarden leeft op het bestaansminimum. "Dat zorgt voor veel ellende", zegt Kuiken. "De gemeente moet het maximale doen om dit leed te beperken."

Het beleid is nog niet goed genoeg, zegt Kuiken. "Ik zie ruimte voor verbetering. Het is niet zo dat we nu niets doen, we hebben het bereik van de regeling al vergroot, maar dat moet nog verder. En in de schuldhulpverlening zie ik ook ruimte om meer te doen."

Foto: Arjen Bosselaar, Omrop Fryslân

Hein Kuiken

Eerlijker en makkelijker. Dat moet volgens Douwe Beimin in ieder geval de kern van het nieuwe armoedebeleid zijn. "Dat snapt Kuiken zelf ook wel. Bi de overhandiging van het rapport zei hij dat Leeuwarden naar een heel nieuw armoedebeleid moet. In het Nederlands," lacht Beimin", "want die Harlingers spreken niet zoveel Fries."

(Advertentie)
(Advertentie)