It Fryske Gea transformeert polders naar nat land voor weidevogels

31 mrt 2021 - 14:22

Het ijs op de Ryptsjerksterpolder heeft plaats gemaakt voor een groot plasdrasgebied. It Fryske Gea heeft in de polder greppels onder water gezet voor de weidevogels. En dat slaat goed aan; het is er druk met broedende vogels. In het gebied zitten zo'n 1.600 grutto's, kieviten, tureluurs, pijlstaarten, ganzen en eenden. Ook de Binnemiede- en Weeshúspolder zijn klaar voor het nieuwe weidevogelseizoen. En dat is nodig ook.

Een deel van de Ryptsjerksterpolder, de winterpolder, ligt er in deze tijd normaliter droog bij. Maar It Fryske Gea heeft de greppels in het gebied nu voor het tweede jaar onder water gezet.

We zagen direct dat de stand van de weidevogels toenam en dat is zeer succescol.

Jan Jelle Jongsma, It Fryske Gea

"We hadden zoiets van als we het hier een beetje natter kunnen maken, dan kunnen we ook vogels hierheen lokken als broedvogels. We zagen direct dat de stand van de weidevogels toenam en dat is zeer succesvol", zegt districtshoofd Jan Jelle Jongsma.

De weidevogels hebben het moeilijk in de buitengebieden van Fryslân omdat de zomers droog zijn en er veel water verdampt. De kuikens eten vliegjes en die zijn niet veel te vinden op plekken waar geen water staat. Uit bittere noodzaak probeert It Fryske Gea zoveel mogelijk plekken onder water te zetten om de weidevogels een kans geven te broeden én een toekomst te hebben. Natte greppels en stukken land trekken nu al meer kieviten, scholeksters en kwikstaartjes blijkt uit tellingen.

Verslaggever Johanna Brinkman praat met Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea over de Ryptsjerksterpolder

Boeren en vogelwachters worden door It Fryske Gea opgeroepen om zoveel mogelijk plekken onder water te zetten, maar ze kijken daarbij ook kritisch naar zichzelf, zegt Jan Jelle Jongsma.

De natuurorganisatie maakte zich in de jaren '60 en '70 bij de keuze voor parkachtige landschappen en rietvlakten niet druk om de weidevogels, want die konden zich nog prima redden. Meer openheid in het landschap en nattere plekken moeten zorgen voor een omslag.

Verslaggever Johanna Brinkman in de Ryptsjerksterpolder

(Advertentie)
(Advertentie)