Eerste twee tiltmeters geplaatst in centrum van Harlingen

24 mrt 2021 - 20:52

In Harlingen zijn de eerste zogeheten tiltmeters geplaatst in twee monumentale woningen in het centrum van de stad aan de Waddenzee. De tiltmeters zijn er gekomen om te achterhalen of er sprake is van trillingen en eventuele bodemdaling, en of dat wordt veroorzaakt door zoutwinning voor de kust van Harlingen, in de Waddenzee.

De haven van Harlingen - Foto: Shutterstock.com (Rudmer Zwerver)

De meters zijn onderdeel van een groter meetnet dat de ontwikkelingen in de bodem van Harlingen de komende decennia moet volgen. In Harlingen is men bezorgd dat de gaswinning zorgt voor aantasting van de monumentale panden in de stad.

Naar aanleiding van die zorgen is er een pilot opgericht waarin verschillende partijen samenwerking hebben gezocht om te voorkomen dat er schade ontstaat. De stichting Bescherming Historisch Harlingen, Frisia Zout, de provincie en de gemeente Harlingen hebben in 2019 de samenwerking vastgelegd. De tiltmeters zijn één van de resultaten van deze overeenkomst.

(Advertentie)
(Advertentie)