Werkgroepjes moeten soelaas bieden voor ideeën over Friese taal en cultuur

23 mrt 2021 - 15:57

Negen Friese instanties gaan samenwerken om een sterker 'kennisveld over de Friese taal en cultuur' te krijgen, dat heeft provincie Fryslân bekend gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om de Fryske Akademy en Afûk, maar ook om het Fries Sociaal Planbureau en de leerstoel Fries bij RUG Campus Fryslân. Ze werken samen op aandringen van de provincie Fryslân.

De studiezaal van Tresoar in Leeuwarden - Foto: Omrop Fryslân, Sian Wierda

Gemeenschappelijke plannen moeten volgens gedeputeerde Sander de Rouwe leiden tot één sterk kenniscluster op het gebied van de Friese taal en cultuur en minder kwetsbare organisaties. Volgens hem heeft gebleken dat er behoefte was aan meer visie en samenwerking.

"Internationale uitstraling"

De betrokken organisaties zijn al begonnen met de gesprekken. Die gesprekken zijn wat De Rouwe betreft niet vrijblijvend. "Wat ik graag zou zien is een stevig kenniscluster op het gebied van de Friese taal en cultuur met regionale, landelijke en internationale uitstraling." De provincie wil het proces laten begeleiden door een kernteam onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Wie dat wordt, is nog niet bekend.

De negen instellingen zijn de Fryske Akademy, Afûk, RUG Campus Fryslân, Tresoar, Faculteit Letteren van Rijksuniversiteit Groningen met de leerstoel Friese taal en letterkunde, Lectoraat Meertaligheid en Belezenheid bij NHL Stenden, het Fries Sociaal Planbureau, Sintrum Frysktalige Berne-opgang. Ook advies van DINGtiid wordt meegenomen.

Die samenwerking moet er nu komen op drie inhoudelijke punten. Ten eerste de Friese taal in het onderwijs en de voorschoolse periode. Ten tweede de Friese taal in de openbare ruimte en maatschappij. En ten derde op het gebied van regionale identiteit, geschiedenis, erfgoed, cultuur en literatuur.

Trekkers van die drie lijnen zijn Joana Duarte van hogeschool NHL Stenden, Mirjam Vellinga van de Afûk, Bert Looper van Tresoar en Sandra van Gaalen van Fers. In totaal zijn er zo'n 27 werkgroepleden van de verschillende instanties betrokken bij de gesprekken, waaronder academici, deskundigen en studenten.

Geen fusie, maar wel slimmer samenwerken

"Onze oproep als provincie aan deze organisaties is: kom samen en probeer één gemeenschappelijke agenda voor Fryslân te maken, want we hebben elkaar nodig", zegt De Rouwe. "We willen een gemeenschappelijke ambitie in plaats van eigen ambities voor elke organisatie." De Rouwe wil geen fusie van de betrokken instanties, maar ziet wel mogelijkheden voor 'slimmere samenwerking'. De provincie hoopt dat er eind dit jaar een voorstel ligt voor gemeenschappelijke ambities en meer samenwerking.

De provincie hoopt ook dat de betrokken instellingen door verdere samenwerking 'minder kwetsbaar' worden. "Om te voorkomen dat we over drie jaar weer zo'n situatie hebben als een paar jaar geleden met de Fryske Akademy zeggen we: kom bijeen, versterk elkaar en kom met een gemeenschappelijke agenda."

Gedeputeerde Sander de Rouwe

(Advertentie)
(Advertentie)