Thierry Baudet (FVD) in It Polytburo: "Twijfels over Lelylijn, Fryslân niet kwijtraken"

12 mrt 2021 - 21:03

Thierry Baudet heeft twijfels over de Lelylijn. Dat zei de lijsttrekker van Forum voor Democratie vrijdagavond in It Polytburo. De aanleg van het spoor zou ten koste gaan van de eigenheid van Fryslân, zo stelt Baudet. Evengoed heeft tachtig procent van zijn partij aangegeven voorstander te zijn van de Lelylijn. Baudet toonde zich verder een groot voorstander van bindende referenda, bijvoorbeeld over windmolens, maar ook over de lockdown.

Het Polytburo kijkt met lijsttrekkers van verschillende partijen vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen. Kees van der Staaij was de achtste gast in deze rij. Eerdere gasten waren:

Over de Lelylijn zegt Baudet: "Ik wil ook niet met zo'n lijn Friesland laten overspoelen met mensen uit andere delen van het land, waardoor de eigenheid van Friesland verdwijnt, waardoor de huizenprijzen door het dak zouden kunnen gaan, waardoor de boerengrond misschien moet verdwijnen. Dus ik wil heel goed waarborgen vastleggen, dat je wel de ups hebt, de positieve kanten, maar dat je niet Friesland kwijtraakt."

FVD van Thierry Baudet heeft nu twee zetels in de Tweede Kamer, maar hij heeft het volste vertrouwen in de verkiezingsuitslag. Hij gaat uit van twintig zetels. De peilingen geven Forum momenteel vier zetels.

Wat wil Baudet met de onderwerpen die vooral in Fryslân spelen?

FVD: er is geen stikstofprobleem

De natuur, het milieu en het dierenwelzijn hebben te lijden onder de schaalvergroting van de landbouw in de afgelopen decennia. Veel boerenbedrijven moesten wel uitbreiden om nog geld over te houden. De schaalvergroting zorgt er ook voor dat de landbouwsector veel stikstof uitstoot en dat is schadelijk voor natuur, bijvoorbeeld voor planten en vogels in de Friese weidegebieden.

Volgens FVD is er echter geen stikstofprobleem, schrijft de partij in het programma. "De stikstofregels kun je aanpassen", zegt Baudet in It Polytburo. De veestapel hoeft volgens de partij ook niet kleiner te worden. Wat Baudet betreft kan die veestapel ook wel groter.

Baudet: 'Jammer' dat gaswinning fan tafel is

De plannen om het klimaat en de natuur te beschermen, kunnen wat FVD betreft van tafel. De partij wil doorgaan met gaswinning. Dat geldt voor het gasveld in Groningen, maar ook in Fryslân hebben we veel kleinere gasvelden, onder land en onder zee.

De provincie wil niet dat daar nog naar geboord wordt, omdat dat bijvoorbeeld zorgt voor bodemdaling en omdat er niet veel steun van omwonenden voor is, maar uiteindelijk gaat Den Haag daarover. De Tweede Kamer besloot deze week dat er voorlopig geen gas mag worden gewonnen onder de Waddenzee. "Jammer", vindt Baudet. Hij geeft wel toe dat het boren naar gas risico's met zich meebrengt.

FVD wil geen windmolens en zonneparken meer. In plaats daarvan wil de partij dus verder gaan met aardgas, maar ook investeren in kernenergie. Waar eventuele kerncentrales moeten komen, laat de partij in het verkiezingsprogramma in het midden.

Vooral nieuwe woningen voor 'middensegment'

In heel Nederland is een groot tekort aan huizen. Dat geldt ook in delen van Fryslân. Zoals veel andere partijen wil FVD snel nieuwe woningen bouwen. De partijen noemt daarbij geen precieze aantallen. Wel moeten de meeste nieuwe huizen in het 'middensegment' komen, wat FVD betreft. Een andere oplossing om het woningtekort aan te pakken, ziet de partij door sommige huizen te splitsen en kantoorruimten om te bouwen.

Baudet niet overtuigd van Lelylijn

Als enige partij die gast is in It Polytburo laat FVD zich niet uit over de Lelylijn. De partij is voor mobiliteit, staat in het programma, maar in dat programma staan geen plannen over een betere verbinding tussen het Noorden en de rest van Nederland.

Bij de ledenvergadering van de FVD is wel gestemd over de Lelylijn. "80% heeft ervoor gestemd", zegt Baudet. "Maar de 20% die bezwaar maakte, heeft een punt. Want de eigenheid van Fryslân moet niet worden ondermijnd. En ik heb daarvoor geen concrete oplossingen gezien."

FVD wil wel dat 'essentiële autowegen' breder worden door heel Nederland.

Jeugdzorg weer bij de gemeente weg

Doordat in 2015 tal van zorgtaken zijn overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, hebben de gemeenten al jaren grote geldkrapte. Het idee achter het overhevelen van bijvoorbeeld de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg was dat gemeenten beter weten welke zorg er nodig is dan de landelijke overheid. In de praktijk blijkt dat vaak ook zo te zijn, maar gemeenten hebben niet genoeg geld gekregen om het beleid uit te voeren zoals ze dat willen.

FVD wil de problemen oplossen door de organisatie van jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg weer landelijk te organiseren.

Wat ziekenhuiszorg betreft wil FVD dat regionale ziekenhuizen niet meer fuseren of mogen sluiten.

Drie Friezen op de lijst

Op de lijst van FVD voor de Tweede Kamerverkiezingen staan drie Friezen. Dat zijn Erwin Jousma, Nynke Koopmans en Johan Talsma. Zij staan op plek 21, 22 en 40. Jousma zit momenteel voor de partij in Provinciale Staten. Koopmans was eerder raadslid en Statenlid voor de VVD en zit nu voor de Partij voor de Boeren in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Talsma is fractievoorzitter voor de ELP in Noardeast-Fryslân.

(Advertentie)
(Advertentie)