Kaatsbond in de startblokken, maar kan er wel gekaatst worden?

11 mrt 2021 - 14:35

Kaatsbond KNKB is druk bezig met het organiseren van het kaatsseizoen 2021. Een lastig karwei, omdat er nog veel onduidelijk is. De regionale bijeenkomsten die de KNKB elk jaar houdt met de verenigingen gaat wel door, maar dan digitaal. Op 16, 18, 22 en 24 maart zullen die bijeenkomsten plaatsvinden.

Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets

De Algemene Ledenvergadering (ALV) staat normaal gesproken in maart op de agenda. Die is nu vastgesteld op 22 april. De KNKB hoopt die vergadering fysiek te kunnen houden net als vorig jaar, toen de ALV in een sporthal werd georganiseerd. Als dat niet kan, wordt ook de ALV een digitale bijeenkomst.

Verenigingen persoonlijk bellen

Ondertussen is er druk overleg tussen de KNKB en de verschillende gemeenten. Ook onderneemt de bond actie in de richting van verenigingen, zegt bondsdirecteur Marco Hoekstra: "Wij bellen alle verenigingen persoonlijk op. We vragen hen ook zoveel mogelijk de activiteiten weer op te starten. Maar voorlopig kan en mag er nog bijna niks. Geen ledenpartijen bijvoorbeeld, dat is nog verboden. Ook zijn de accomodaties nog dicht. Maar wat vandaag niet kan, kan morgen misschien wel. Onze voorbereidingen zijn gebaseerd op een regulier seizoen. En als dat niet lukt, moeten we ons net als vorig jaar aanpassen.

Foto: Henk Bootsma

De KNKB wil ook weten hoe de verschillende verenigingen over het seizoen denken. En dat levert een divers beeld op. "Sommigen zien het niet zitten en er zijn ook verenigingen bij die geen hoofdklassepartij willen organiseren als er bijvoorbeeld geen feesttent op het terrein mag bijvoorbeeld. Aan de andere kant zijn er ook verenigingen die juist staan te springen om een partij te organiseren."

De routekaart is onzeker, zegt Hoekstra, maar de KNKB wil dat de kaatswereld er klaar voor is wanneer er straks gekaatst kan worden. In principe gaat het kaatsseizoen voor de mannen hoofdklasse los op 2 mei met een afdelingspartij in Weidum. De vrouwen in de hoofdklasse beginnen het seizoen als alles door kan gaan op 1 mei met een door-elkaar-loten-partij in Wergea.

Verschillende scenario's

Volgens Hoekstra zijn er verschillende scenario's denkbaar. Een verlenging van het seizoen tot eind september, net als vorig jaar, behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. De KNKB organiseert in het Pinksterweekend zelf altijd twee bondspartijen. De junioren en senioren komen dan in actie in Franeker. "Het Pinksterweekend is al dichtbij. Het zou misschien kunnen zonder publiek, maar we kijken ook naar alternatieve data. Maar dat moet dan wel weer in de agenda passen. Ik ben bang dat wij net als in 2020 weer maatwerk moeten leveren. Wij gaan er vanuit dat er weer een versoepeling van de maatregelen aankomt, alleen het is de vraag wanneer het zover is. Maar als het zover is, moeten wij er klaar voor zijn.

PC met publiek

De PC heeft op 1 januari bij Omrop Fryslân al gezegd dat de belangrijkste kaatspartij van 2021 sowieso doorgaat. In 2020 zag de PC nog af van organisatie van de 166e PC, omdat er geen publiek bij de wedstrijden mocht zijn. In 2021 ligt dat dus anders.

Keatsen op it Sjûkelân - Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets

De commissie gaat er op dit moment vanuit dat de PC op de vastgestelde datum van 4 augustus gekaatst kan worden, zegt voorsitter Ids Hellinga: "Met publiek ja. De prognoses op dit moment zijn dat dat mogelijk is. Het is natuurlijk wel afhankelijk van de eisen die gesteld worden, maar het lijkt er nu op dat je in augustus moet kunnen aantonen dat je gevaccineerd bent of dat je een negatieve coronatest kunt overleggen. Daar wordt op dit moment zelfs een app voor ontwikkeld. Dus zoiets wordt het ongeveer denk ik. Dat betekent natuurlijk ook dat wij daar als organisatie op moeten anticiperen."

In 2020 hat de PC een alternatieve datum in gedachten. Dat is dit jaar ook weer zo, volgens Hellinga. "As het in augustus bijvoorbeeld niet kan met publiek en in september wel, dan willen wij de mogelijkheid open houden als concessie naar het publiek. Wij hebben in dat geval als datum 15 september in ons hoofd."

Freule hoopt op 11 augustus

Ook de organisatie van de Freule in Wommels gaat uit van een reguliere Freule, zegt voorsitter Tjeerd Dijkstra. "Wij gaan uit van het organiseren van De Freule op de vastgestelde datum van 11 augustus. Eventueel met het beperkt toelaten van publuiek. Hetzelfde proces als in 2020. Mocht het zo zijn dat er in augustus geen of amper publiek aanwezig mag zijn bij het kaatsen, maar dat er in september wel mogelijkheden zijn, dan kunnen we overwegen om de Freule door te schuiven. Alles staat en valt met de situatie rond het coronavirus."

Trefwoorden: 
keatsen PC Freule
(Advertentie)
(Advertentie)