Nog geen gaswinning Waddenzee: motie dwingt regering tot wachten op onderzoek

10 mrt 2021 - 21:20

De Tweede Kamer heeft woensdagavond voor een motie gestemd om niet meteen te beginnen met gasboring onder de Waddenzee. De Kamer vraagt de regering om geen 'onomkeerbare stappen' te zetten zolang er nog geen resultaten bekend zijn van onderzoek naar de gevolgen van de mijnbouw, de 'hand-aan-de-kraan'-methode, bodemdaling en zeespiegelstijging. De motie is ingediend door Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Matthijs Sienot (D66) en Suzanne Kröger (GroenLinks).

Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

De regering is naar aanleiding van eerdere moties bezig met onderzoek naar de gevolgen van gaswinning. In Groningen heeft mijnbouw voor langdurige trajecten aan schadeherstel gezorgd en een trage uitvoering van versterking van de woning. Bij de Waddenzee zou het op die manier tot 'onomkeerbare, niet te herstellen schade' kunnen leiden. Het Wad is UNESCO Werelderfgoed en heeft een uniek ecosysteem dat van belang is voor meer dan 10.000 zeldzame plant- en diersoorten. De motie houdt in dat er voorlopig geen gaswinning bij Ternaard komt, wat de NAM wel graag wil.

(Advertentie)
(Advertentie)