Provincie aan ministerie: geen nieuwe gaswinning bij Grou en Raerd

10 mrt 2021 - 07:44

De provincie Fryslân wil niet dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nieuwe gaswinning bij Grou en Raerd toestaat. Het bedrijf Vermilion heeft een aanvraag ingediend om daar tot en met 2030 naar gas te boren, maar als het aan de provincie ligt, gaat dat niet door.

Foto: ANP

Het gasveld Grou-Raerd bestond eerder uit twee verschillende velden. In Grou werd tot en met 2014 gas gewonnen, in Raerd tot en met 2019. De provincie Fryslân wil eigenlijk helemaal geen nieuwe gaswinning. "Het opnieuw verlenen van een winningsplan, terwijl het vorige winningsplan al geruime tijd is verlopen, vinden wij daarom geen goede ontwikkeling", schrijft commissaris Arno Brok in een brief aan het ministerie.

Ministerie bepaalt

Het ministerie hoeft zich niets aan te trekken van wat de provincie Fryslân vindt. Het gaat om een advies van de provincie.

De provincie vraagt het ministerie om bij het definitieve besluit in ieder geval te zorgen voor een goede communicatie richting omwonenden en betrokkenen. Zij zijn volgens de provincie niet op de hoogte van de plannen. Verder moet het ministerie rekening houden met de bodemdaling in het gebied. "Een daling van enkele centimeters kan hier al grote gevolgen hebben", staat in het advies.

Goede verdeling

Daarnaast geeft de provincie bij het ministerie aan dat omwonenden over het algemeen afwijzend en wantrouwend tegenover gaswinningsplannen staan. Eventuele schade wordt wel vergoed, maar de winning zorgt ook voor ongemak en zorgen. "Wij adviseren u zorg te dragen voor een goede verdeling van lusten, lasten en zeggenschap bij mijnbouwactiviteiten, het uitvoeren van nulmetingen, waarbij er ook baten en investeringen terugvloeien naar het gaswinningsgebied."

(Advertentie)
(Advertentie)