Lelystad Airport wil ten onrechte meeliften op PAS-melding boeren, vinden tegenstanders

08 mrt 2021 - 12:59

De Eerste Kamer moet de nieuwe stikstofwet niet aannemen, zolang Lelystad Airport ook op de lijst staat met PAS-meldingen die worden goedgekeurd. Dat vinden tegenstanders van het vliegveld. De Eerste Kamer stemt dinsdag over de stikstofwet. Op de lijst van boeren voor legalistatie van stikstofuitstoot staat ook het vliegveld en dat hoort daar niet, aldus de tegenstanders.

Foto: Omrop Fryslân

Het vliegveld is zo goed als klaar, maar mag nog niet in gebruik worden genomen. De nieuwe wet om de uitstoot van stikstof te verminderen zorgt voor vertraging. De vliegtuigen komen laag over een drietal Friese gemeenten en er is ook weerstand tegen het laagvliegen.

Melding vliegveld tussen de boerenmeldingen

Onderdeel van de stikstofwet is de legalisatie van een groot aantal PAS-meldingen van boeren. Ze hebben zich aangemeld omdat ze anders hun werk in de toekomst niet meer of slechts beperkt kunnen uitvoeren. Op de lijst van PAS-meldingen staat ook een melding van Lelystad Airport voor 45.000 vliegbewegingen van groot vliegverkeer. De Werkgroep Laagvliegroutes Nee vindt dat die melding daar niet thuishoort

Tegenmotie Eerste Kamer

Eerste Kamerlid Koffeman dient dinsdag een motie in tegen de legalisering van vliegveld Lelystad. De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen Lelystad (SATL) hebben in een brief aan de Eerste Kamer ook hun bezwaren geuit.

Laagvliegen over Fryslân

De Fryske Werkgroep Laagvliegroutes Nee wijst Gedeputeerde Staten van Fryslân en de burgemeesters en wethouders van de drie Friese gemeenten waar de vliegtuigen laag over zullen komen, op de tegenmotie. Dat zijn de gemeenten Weststellingwerf, Opsterland en De Fryske Marren.

Felle reactie boeren verwacht

De tegenstanders verwachten van boeren een felle reactie, want het dossier is omstreden. De PAS-melding voor het vliegveld is ten onrechte gedaan, want voor het project was al een natuurvergunning vereist, aldus de tegenstanders. De 22 burgergroepen (waaronder de Werkgroep Laagvliegen Nee) zijn verenigd in de SATL. Deze koepelorganisatie heeft aangifte gedaan van verdenking van een strafbaar feit (economisch delict).

Minister heeft toegegeven dat berekeningen onjuist zijn

Dat op het dossier nogal wat aan te merken is, blijkt uit een MER-rapportage, aldus de tegenstanders. Daarin stond in dat de PAS-meldingsberekeningen onjuist zijn. It RIVM kwam tot dezelfde conclusie. De minister heeft dat toegegeven, volgens de actiegroep. Verder erkent de minister dat er fouten zijn gemaakt in berekeningen voor het wegverkeer. In de PAS-melding voor vliegveld Lelystad zitten die fouten ook.

Met twee maten meten

De tegenstanders verwachten van de boeren een felle reactie, ook omdat het vliegveld op oneigenlijke gronden recht denkt te hebben op een natuurvergunning die ze met eerlijk werk niet zomaar kunnen krijgen. Het met twee maten meten moet nu eindelijk maar eens afgelopen zijn.

PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Boerenbedriuwen hadden van 2015 tot 2019 geen vergunning nodig bij beperkte stikstofuitstoot, want toen was er de PAS. Een melding volstond. Elders in natuurgebieden zou er dan compensatie komen. Met de nieuwe stikstofwet kan dat niet meer. Boeren, bouwprojecten en wegenbouwers komen in de knel. Veel boerenbedrijven stoten met de koeien te veel stikstof uit. Maar ook de luchtvaart speelt een rol in de stikstofuitstoot.

(Advertentie)
(Advertentie)