Vogelwacht Sint Johannesga-Rotsterhaule op zoek naar visdiefjes

27 feb 2021 - 13:38

Aan de Liemdijk bij Rotsterhaule is men zaterdagmorgen begonnen met de laatste werkzaamheden aan het herstel van een voormalig plasdrasgebied. Men hoopt op broedende visdiefjes, want die helpen mee roofvogels tegen te houden die weidevogelkuikens eten.

Een visdiefje - Foto: Remco de Vries

Het werk is een project van de vogelwacht Sint Johannesga-Rotsterhaule e.o. in samenwerking met boeren en natuurorganisatie It Fryske Gea. Al met al is er 20.000 euro mee gemoeid waarvan ook veel in natura werd aangeleverd. Het belangrijkste onderdeel zijn de twee broedeilanden met schelpen. Die moeten vooral visdiefjes lokken.

Visdiefjes zijn koloniebroeders die groepsgewijs een soort ' luchtmacht' vormen die predatoren vanuit de lucht de baas kunnen. Ook kieviten zijn goed in het verdedigen van hun nesten tegen roofvogels, roeken en reigers. Met natuurgebied het Easterskar dichtbij is er ook een gezonde populatie roofdieren die daarvan profiteert.

Vijf jaar

Het aantal broedende weidevogels in het gebied is steeds verder achteruitgegaan. Behalve op meer kieviten hoopt de vogelwacht ook op kluten en scholeksters. Het water rondom de broedeilanden is ondiep, maar de ervaring leert dat steenmarters en vossen het niet heel prettig vinden om door dat water naar de eilanden te gaan. De vogelwacht trekt vijf jaar uit om van het project een succes te maken.

Zaterdag is onder andere een nieuwe pomp geïnstalleerd om het gebied nat te houden en worden in en rondom de weilanden ruigtes verwijderd. In het verleden zaten in het gebied wel zestig paren vogels te broeden. Vorig jaar zaten er nog twintig paren kieviten.

(Advertentie)
(Advertentie)