Dorpsbelang Oosterbierum boos op Waadhoeke wegens huisvesting tijdelijke arbeiders

25 feb 2021 - 19:19

Dorpsbelang Oosterbierum dreigt uit het arbeidsmigrantenoverleg van de gemeente Waadhoeke te stappen. Afspraken die in dat overleg gemaakt zijn tussen werkgevers, huiseigenaren, de gemeente en onder anderen ook dorpsbelangen zouden geschonden worden. Het gaat in Oosterbierum om de afspraak in hoeveel woningen arbeidsmigranten ondergebracht mogen worden.

Dorpsbelang Oosterbierum boos

In het dorp zijn officieel drie huizen waar arbeidsmigranten mogen wonen. Dat is de zogenaamde eenprocentsregeling. Die houdt in dat één procent van de woningen gebruikt mag worden voor dit soort huisvesting. Maar in Oosterbierum zijn het er al veel meer. Nu gaat het om een huis in de Bauke Poelstrastraat, waar al tijden seizoenwerkers ondergebracht zijn.

De gemeente heeft omwonenden nu om advies gevraagd. Daarover is het dorpsbelang boos. Voorzitter Rintje Visser: "We hebben daar in het verleden goede afspraken gemaakt. Maar zonder ons op de hoogte te stellen, wordt de omwonenden al gevraag wat ze er van vinden."

Niets tegen op arbeidsmigranten

Visser zegt nadrukkelijk dat dorpsbelang niks tegen heeft op arbeidsmigranten. "Nee, absoluut niet, maar het gaat ons om de leefbaarheid van het dorp. Zitten daar mensen in die na drie maanden weer weg zijn, dan heb je er als dorp niks aan. Ze zoeken het contact niet en geef ze eens ongelijk." Bovendien, zo zegt Visser, zit veel jeugd uit eigen dorp verlegen om woonruimte. "Dan komt er alleen een huisjesmelker met een diepe zak en voordat iemand uit het dorp geld voor de dag haalt, zit hij al bij de notaris."

Foto: Omrop Fryslân

Omdat het erop lijkt dat gemeente Waadhoeke de afspraken niet nakomt, dreigt dorpsbelang uit het overleg te stappen. Volgens Visser wordt er in omliggende dorpen net zo over gedacht. Want bij die ene woning aan de Bauke Poelstrastraat blijft het niet. In het dorp zelf is er nog een woning waar officieel nog geen vergunning voor aangevraagd is, maar waar al wel arbeidsmigranten wonen.

Waadhoeke: wettelijk regelen

Coördinator arbeidsmigranten Harrie Siegersma van de gemeente Waadhoeke zegt in een reactie dat ze wel moeten meewerken aan de vergunningsaanvraag. Dat is wettelijk zo geregeld. Al staat de afspraak, zoals die gemaakt is, de eenprocentsregeling, nog steeds overeind. Omdat er nu een procedure loopt over de aanvraag kan de gemeente Waadhoek niet verder ingaan op de zaak.

Rintje Visser van dorpsbelang Oosterbierum

(Advertentie)
(Advertentie)