Waterschap verhoogt polderdijk langs Ryptjerkster Feart

23 feb 2021 - 17:01

Wetterskip Fryslân verhoogt de polderdijk langs de Ryptsjerkster Feart, want deze is op sommige plekken te laag. Ook wordt de vaart zelf verbreed. Dat is allemaal bedoeld om wateroverlast te voorkomen en om in droge periodes over voldoende water te kunnen beschikken. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van het water verbeterd.

Ryptsjerkster Feart - Foto: Omrop Fryslân, Ronnie Porte

Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers voldoet het waterschap aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

"De natuurvriendelijke oevers zijn vooral bedoeld voor waterplanten", legt projectmanager Libbe Zijlstra van het waterschap uit. "De golfslag wordt geremd door een constructie van palen. Daarachter komt een ondiepe zone van zestig centimeter diep en vijf meter breed. Daar kunnen vissen paaien en waterplanten groeien."

Een deel van het werk is onderdeel van Ruim Baan voor Water. Waterkeringen en watergangen worden aangepast om meer water te kunnen opslaan. Dat levert schoon water op en beschermt het gebied beter tegen extreme neerslag en extreme droogte."

De keringen moeten in 2027 voldoen aan de veiligheidsnormen van de provincie", zegt Zijlstra. "Sinds het jaar 2000 werken we eraan om de polderdijken op hoogte te brengen en dit is een onderdeel daarvan."

Het voorbereidende werk is begonnen in de vorm van snoeien en zagen van bomen. Begin maart begint het werk aan de polderdijk. De verwachting is dat de klus in augustus klaar is.

Verslaggever Ronnie Porte in Ryptsjerk

(Advertentie)
(Advertentie)