Leeuwarder initiatiefgroep wil schulden laten opkopen en kwijtschelden

23 feb 2021 - 16:18

De schulden van Leeuwarder huishoudens moeten opgekocht of volledig kwijtgescholden worden. Dat vindt de initiatiefgroep Schuldenvrij Leeuwarden. Ze hebben daarvoor een aanpak bedacht, die ze in samenwerking met de organisaties van het Leeuwarder Armoede pact willen toetsen met een pilot. De initiatiefgroep legt het plan voor aan het college van Leeuwarden.

Foto: Pexels.com

De steeds groter wordende groep burgers met schulden gaat de drie initiatiefnemers achter Schuldenvrij Leeuwarden zeer aan het hart. De coronacrisis brengt mensen nog meer in de schulden.

Effectievere aanpak

Er wordt al veel gedaan om mensen die schulden hebben tegemoet te komen, zoals het verkorten van de saneringstijd, maar volgens Schuldenvrij Leeuwarden kan dat beter. "We constateren dat er vele miljarden euro's aan kosten gemaakt worden om zo'n 300 miljoen euro aan schulden op te lossen", zeggen de initiatiefnemers. "We willen met ons burgerinitiatief stimuleren dat er een andere en veel effectievere aanpak komt."

Belangrijkste onderdeel van die aanpak is het volledig kwijtschelden van schulden om te voorkomen dat schuldenaars lange tijd in sociale en financiële problemen raken. Schuldenaars hoeven zo niet jarenlang een aflossingstraject te volgen en schuldeisers krijgen direct een bedrag en zijn af van inningskosten. Bij het kwijtschelden zou er niet moeten worden gekeken naar de oorzaak van de schulden, maar bij het voorkomen dat de persoon weer in de schulden belandt wel.

Schuldenfonds

Daarnaast moet er een lokaal schuldenfonds komen dat de schulden overneemt en een deal maakt met de schuldeiser over een schikkingsbedrag. De eiser scheldt daarmee het restant van de schuld kwijt en het fonds neemt het schikkingsbedrag voor zijn rekening.

De winst voor de samenleving is volgens Leeuwarden Schuldenvrij dat er kan worden bespaard op de kosten van schulden en de aanpak ervan. In totaal zou het om zo'n 17 miljard euro gaan. "We willen met ons initiatief bijdragen aan meer preventie, snellere interventie, kortere lijnen en sterke besparing op de kosten. Maar bovenal willen we bereiken dat mensen met schulden kunnen rekenen op solidaire steun en dat ze weer de regie in eigen hand kunnen nemen."

(Advertentie)
(Advertentie)