Bijenvlinderlint en fruitbomen moeten vogels meer ruimte bieden in Greidhoeke

19 feb 2021 - 07:04

Een nieuw initiatief wil onder andere de spotvogel weer meer ruimte bieden in Fryslân. Die vogel voelt zich goed in een boomgaard en die fruitbomen stonden vroeger veel bij boerderijen. Vier organisaties in de Greidhoeke willen die hoogstambomen en de vogel weer terugkrijgen op het boerenerf.

Giele hôfsjonger - Foto: Marcel van Kammen

Het gaat dan om Agrarische Natuurvereniging (ANV) de Greidhoeke, Kening, Natuurkoöperaasje Baarderadiel en het burgerinitiatief Bijenflinterlint&EcologischBermBeheer.

Er wordt geprobeerd boomgaarden te maken met fruitbomen die passen in de streek en die een goede biotoop bieden aan vogels zoals de spotvogel. Door dat soort plaatsen te verbieden met bijenvlinderlinten in de bermen, waar veel insecten op afkomen, wordt het gebied voor de vogels groter.

In samenwerking met de gemeente Leeuwarden zijn er al concrete plannen om een zes kilometer lang bijenvlinderlint aan te leggen langs de Boalserter Feart. In het kader van de regiodeal natuurinclusieve landbouw zou dat naar de hele Greidhoeke moeten worden uitgebreid.

(Advertentie)
(Advertentie)