Weidevogelgebieden worden klaargemaakt voor de lente

18 feb 2021 - 16:08
Dit boskje yn de Sweagermieden wurdt no fuorthelle - Foto: Gjerryt Hoekstra, Staatsbosbeheer

In de hele provincie is en wordt momenteel actie ondernomen om het de weidevogels zoveel mogelijk naar de zin te maken. Plasdrasgebieden worden aangelegd, ruige mest gestrooid en bosjes waar roofdieren kunnen schuilen, worden verwijderd.

In de Zwagermieden haalt Staatsbosbeheer bijvoorbeeld deze week een 0.7 hectare groot bosje weg uit een weidevogelgebied, omdat daar predatoren kunnen zitten. Verder komen er roosters die roofdieren op de grond moeten tegenhouden. Ook worden er steenmarters gevangen als onderdeel van een provinciale proef. In de Leonserpolder wordt op de plaats van een voormalig middeleeuws meer nu een grote plasdras aangelegd, zo meldt Natuurmonumenten. Dat doet de natuurorganisatie in samenwerking met de provincie, de natuurcoöperatie Baarderadeel en de boeren rondom het gebied.

Het agrarisch collectief Súdwestkust heeft vorige week geprofiteerd van de winterse weersomstandigheden. Daardoor kon men ruige mest uitrijden op veel plekken waar men anders niet kon komen. Het gaat dan onder andere om de Workumerwaard. Maar ook al het andere werk is opgepakt .

(Advertentie)
(Advertentie)