Provincie en Wetterskip leggen moerasstrook aan langs het Nijdjip

09 feb 2021 - 16:36

De provincie en Wetterskip Fryslân leggen een strook met moerasgebied langs het Nijdjip aan, dat tussen Tytsjerk en Suwâld loopt. Het gaat om een lengte van vijf kilometer, het hoort bij het project dat de Groote Wielen met De Alde Feanen moet verbinden. In 2022 moet het werk starten.

Foto: Google Street View

Naast moerasnatuur worden er ook natuurvriendelijke oevers aangelegd, met ondiep water waar vissen kunnen schuilen en waterplanten kunnen groeien. In het zuidelijke deel worden waterkeringen op hoogte gebracht, zodat het naastliggende landbouwgebied beschermd is met hoog water. Het project wordt mede betaald met geld uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling.

(Advertentie)
(Advertentie)