Leeuwarder CDA-fractie boos over veenweideplannen buitengebied

09 feb 2021 - 15:46

De Leeuwarder CDA-fractie is boos dat er een opzet voor een omgevingsplan voor het buitengebied zuidelijk van Leeuwarden ligt, zonder dat er overlegd is met omwonenden en boeren. Het CDA is bang dat sommige boeren moeten stoppen met hun bedrijf vanwege de veenweideplannen. Er zou eerst beter moeten worden overlegd, zo vindt het CDA. Het plan dat er nu ligt, gaat over het zuidelijke deel van het buitengebied in gemeente Leeuwarden.

In feangreidegebiet - Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

Op 4 februari was er een digitaal overleg over de veenweideplannen. Daar deden boeren uit het gebied rondom Wergea en Grou aan mee, maar door een technische storing waren er ook boeren die niet konden meedoen. In de sessie is gesproken over het zogenaamde 'Pre-omgevingsplan Leeuwarden buitengebied zuid.'

Na de sessie bleek dat de bewoners het gevoel hebben dat er niet goed naar hen wordt geluisterd. De fractie wil weten of het college zich wel realiseert dat de bewoners van het gebied dat ingekleurd is als veenweide al lang in onzekerheid zitten over hun toekomst.

(Advertentie)
(Advertentie)