Adviesorgaan provincie: inspectie Fries op scholen moet bij het Rijk blijven

09 feb 2021 - 14:37

Het adviesorgaan DINGtiid raadt de provincie Fryslân aan om de bevoegdheid van de schoolinspectie op het vak Fries in het basis- en voortgezet onderwijs bij het Rijk te houden. De provincie wilde zelf graag dat die bevoegdheid naar Fryslân ging, maar wat DINGtiid betreft hoeft dat niet. DINGtiid adviseert de provincie op het gebied van taalbeleid.

Foto: Omrop Fryslân

DINGtiid geeft het advies naar aanleiding van een vraag van provincie Fryslân in oktober 2020. De provincie vroeg DINGtiid toen om onderzoek te doen naar de optimale omstandigheden voor toezicht op het Fries in het primair en voortgezet onderwijs.

Provincie wilde inspectie overnemen

De provincie vroeg daarbij in het bijzonder aandacht voor waar het toezicht op het vak moest komen te liggen. Dat deed de provincie naar aanleiding van het 'Bestuursakkoord 2019-2023 Geluk op 1'. Daarin zei de provincie dat ze het toezicht op het Fries in het onderwijs graag naar de provincie wilden halen en van het Rijk wilden overnemen.

Het toezicht op het onderwijs en dus ook op het Fries wordt nu uitgevoerd door de Onderwijsinspectie.

'Toezicht gaat goed'

DINGtiid heeft gesproken met de provincie Fryslân, met de Onderwijsinspectie, Cedin, het Liudger, het Lectoraat Meertaligheid en schriftelijke taalbeheersing van hogeschool NHL Steden, ROOBOL en het ministerie van Onderwijs. Op basis daarvan concludeert DINGtiid dat de trend in het toezicht op het Fries in het onderwijs positief is.

Nog wel verbeteringen mogelijk

Zo is het toezicht de afgelopen jaren verbeterd. Tegelijkertijd kan het nog altijd beter. Zo zou de Taalskipper van de provincie ieder jaar moeten overleggen met alle schoolbesturen van Fryslân met daarin aandacht voor het Fries. De Taalskipper moet ook individueel met de schoolbesturen spreken en ze helpen met de ambities. Verder moeten de inspectieresultaten zichtbaar worden.

(Advertentie)
(Advertentie)