Gladheidscoördinator provincie: "Zoutvoorraad is op peil, we hebben er echt zin in"

05 feb 2021 - 17:10

"Wij hebben onze zoutvoorraad op peil, de sneeuwschuivers hebben we getest en we zijn bij de aannemers langs geweest om te kijken of die het aankunnen. De zoutstrooiers hebben we eerder deze winter al gebruikt, daarvan weten we dat ze werken. Wij hebben er echt zin in." Sjoerd Marten Vrieswijk, de gladheidscoördinator bij Provinciale Waterstaat, is vol vertrouwen dat zijn mannen de pakken sneeuw die zijn voorspeld dit weekeinde aankunnen.

Provinsjale Wettersteat makket him klear foar de snie

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de snelwegen en een paar andere provinciale wegen. Op de meeste binnenwegen komt de provincie in actie. Vrieswijk is in de boeken gedoken om zich voor te bereiden op dit weekeinde.

"In 2012 is er veel overlast geweest door de sneeuw. Dus we hebben de draaiboeken uit die tijd erbij gepakt. In de tussentijd hebben we wel de Sintrale As erbij gekregen bijvoorbeeld, maar het is vooral een uitdaging om alles open te houden bij de combinatie van wind en sneeuw die is voorspeld."

Veertig combinaties op de weg

Volgens Vrieswijk staat de provincie met man en macht paraat. "Wij hebben in ieder geval twintig vrachtauto's op de weg, en ook nog twintig trekkers. Zeg maar veertig combinaties. Dan hebben we nog coördinatoren die bepalen waar en wanneer we strooien, de technische dienst is paraat. Een heel gedoe dit weekend dus."

En wat als er nu ineens toch geen sneeuw valt? "Als je de diverse weerberichten ziet, denk ik niet dat we er aan ontkomen dat er sneeuw valt. Maar hoeveel dat is, en waar, dat moeten we afwachten."

(Advertentie)
(Advertentie)