Hoe zit het precies? De Waddenagenda 2050 in vijf vragen en antwoorden

03 feb 2021 - 17:39

De ministers zetten woensdag hun handtekening onder de Waddenagenda 2050. Maar niet iedereen doet mee. Hoe zit dat? We lagen het voor aan verslaggever Remco de Vries die het dossier op de voet volgt.

Foto: Remco de Vries

1. Wat voor plannen staan er in de Waddenagenda 2050?

Er staan geen concrete plannen in. Het zijn uitgangspunten. Hoe de komende dertig jaar met het Waddengebied om te gaan. Er staan wel negentien projecten in. Dan gaat vooral om proeven en voornemens. Een daarvan is een proef met CO2- vrij varen met de boot van Wubbo Ockels.

2. Wat zijn de gevolgen voor kustbewoners en agrariërs?

Directe gevolgen zijn er niet, want het zijn geen concrete plannen. Maar in de uitgangspunten staat wel dat er iets moet gebeuren met het zoute water uit de Waddenzee. Door de stijgende zeespiegel ontstaat er meer overlast van zout water. Er wordt gekeken naar een oplossing die voor de natuur en de landbouw acceptabel is. Dat kan betekenen dat zout en zoet water elkaar binnendijks tegenkomen, zoals bij Holwerd aan Zee.

Door de hogere zeespiegel verdwijnen zandplaten en kunnen de vogels nergens meer heen. Er wordt gekeken of er binnendijks plaats moet worden gemaakt voor Waddennatuur. Of zoiets al dan niet acceptabele gevolgen heeft voor de economie en voor de boeren wordt bekeken.

3. Door wie is het bedacht en waarom?

De Waddenagenda 2015 is een initiatief van het Rijk. Het vorige langlopende 'spoorboekje' voor het Waddengebied dateert van bijna veertien jaar geleden. De omstandigheden zijn veranderd, onder andere het klimaat. Met de natuur in het Waddengebied gaat het steeds slechter. Een koerswijziging is noodzakelijk, als je daar iets aan wilt doen. De hoofddoelstelling voor het Waddengebied zelf is de natuur. Dat is eerder al vastgelegd. Al het andere wat in er op het Wad gebeurt, mag niet leiden tot te veel schade aan die natuur.

4. Waarom kunnen de betrokken partijen het niet eens worden?

De meeste partijen zijn het wel eens. Zo'n vijftig partijen tekenen voor de Waddenagenda 2015. Maar zeker twee daarvan doen niet mee. De Waddenvereniging vindt dat er vooraf geen heldere keuze is gemaakt. Een groot aantal boeren uit de gemeente Noardeast-Fryslân vreest dat deze agenda ertoe zal leiden dat het zoute water in de toekomst ook meer binnendijks komt. En dat de zomerpolders niet langer bewaard blijven voor agrarisch gebruik.

5. Hoe groot is de kans dat de Waddenagenda 2050 doorgaat?

De Waddenagenda 2015 gaat door. De ondertekening heeft nu woensdagmiddag online plaatsgevonden door onder andere de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw en Natuur, door de provincies, de meeste gemeenten en de havens. Het zwaartepunt van de concrete plannen komt straks te liggen op het uitvoeringsprogramma. Daarin moeten knopen worden doorgehakt.

Commissaris Arno Brok

(Advertentie)
(Advertentie)