Punter zat in de muziek, maar bezorgt nu groentes; ander werk door corona

27 jan 2021 - 06:46

Voor het ontbreken van de coronacrisis was het leven van Kornelis Punter volledig anders. Hij zat in de evenementensector en organiseerde dancefeesten. In oktober gooide hij het roer om. Nu bezorgt hij biologische eieren, groentepaketten en smoothies door de provincie.

Ander werk door corona

Als eigenaar van Play Events organiseerde Kornelis Punter underground dance-feesten. Met muziek als early- en millenniumhardcore, oldskool en techno. Vanwege de huidige omstandigheden staat de hele evenementensector stil. Maar Punter zelf zit niet stil. "Ik ben van nature een echte ondernemer, ik probeer er altijd wat van te maken", vertelt hij.

It is septimber 2020 as Punter oar wurk sykje moat. Hy begjint yn de bou, mar komt der al gau achter dat dat neat foar him is. "Ik wol wat oars, sei ik tsjin myn frou", fertelt Punter.

Aaien

Deselde dei sjocht hy in advertinsje yn de krante fan in boer yn Emmeloord dy't aaien ferkeapet. De advertinsje sprekt Punter fuort oan. "Aaien wurde fansels troch in soad minsken iten en binne sûn. Ik tocht 'ik moat dy aaien oan de doar ferkeapje'". Hy slepte der noch in nacht oer, mar hie gjin twivel.

Yn oktober ferkocht hy de earste aaien. Yn twa-en-in-heale-dei ferkocht hy 2500 aaien. "It gie geweldich." Punter betocht in namme foar syn bedriuw: It Blije Ei. Wêrom? Hy hat in keale holle. "It leuke oan myn nije wurk is dat ik by de doarren del gean. Minsken misse it sosjale kontakt troch corona, ik sels ek. No ha ik altyd in petear by doar dat is hiel noflik."

De Blije Zak

Nei in wike krijt hy ek fraach nei biologyske griente. "Dêrom ferkeapje ik no ek De Blije Zak, in pakket mei biologyske griente, fruit en smoothies", fertelt Punter. Hy ferkeapet 175 fan dizze sekken yn in wike. Elke moarn rydt hy nei de biologyske tún 'Yn 'e Sinne' yn Jirnsum om de griente op te heljen. De smoothies wurde út Arum helle. "Dy binne gewoan fan hiele goeie produkten makke."

En mocht Punter yn de takomst wer yn de muzykyndustry wurkje kinne, dan wol hy dochs ek trochgean mei dizze baan. "Of myn frou moat dizze baan miskien mar oernimme."

(Advertentie)
(Advertentie)