Ouders zijn bezorgd over mogelijke sluiting van openbare school in Oosterzee

26 jan 2021 - 19:18

'Waarom wordt Oosterzee van de kaart geveegd?' Dat vragen ouders zich boos af in het dorp. Nadat de supermarkt er in de zomer al gesloten is, dreigt openbare basisschool De Wynbrekker ook nog te verdwijnen. Ouders hebben er zorg over en hebben een brief geschreven.

Foto: Omrop Fryslân, Willem de Vries

Yn de simmer is besletten in fúzje te ûndersykjen mei de iepenbiere skoalle yn Ychtenbrêge. Op 1 febrewaris wurdt dêr in kar yn makke. Alden fan beide skoallen is lêsten frege om oan te jaan oft se har bern nei Ychtenbrêge gean litte wolle. Dêr meitsje de âlden út op dat Eastersee gjin opsje mear is. Se fine dat der iensidich ûndersyk dien is.

In de zomer is besloten een fusie te onderzoeken met de openbare scholen in Echtenerbrug. Op 1 februari wordt daar een keuze in gemaakt. Ouders van beide scholen is laatst gevraagd om aan te geven of ze hun kinderen naar Echtenerbrug willen lag

"Het lijkt een 'strijd' te zijn tussen de christelijke en openbare school en het lijkt erop dat de openbare nu moet sluiten en daar zijn wij op tegen", zegt Bert Bremer, een van de briefschrijvers. "Er zijn genoeg kinderen in dit dorp, we zijn geen krimpgemeente. Voor de toekomst zijn er nog genoeg kinderen voor de school." In Oosterzee wonen zo'n 900 mensen.

Een samenwerking of fusie is eerder wel geprobeerd, maar dat liep op niets uit. Bremer pleit voor een nieuw gesprek en naar een samenwerking te kijken. "Dat is in Bantega ook gelukt. Het zou mooi zijn als we een brede school kunnen krijgen. Oosterzee en Echtenerbrug zijn te klein voor twee scholen. We denken dat er bestaansrecht is voor een goede school is in het dorp. De school zit aan het Tjeukemeer, dat is zo'n mooi uitzicht. Het is jammer als dat niet behouden blijft."

Bert Bremer

Foto: Omrop Fryslân, Willem de Vries

Volgens Jacqueline Oud, ze zit in de MR van De Wynbrekker, is er wel sprake van een vergrijzende krimpregio. "Beide scholen worden te klein. Ze zitten beide onder de gemeentelijk opheffingsnorm. En we zoeken naar een oplossing. Daar zijn we al jarenlang mee bezig, maar dat is tot nu toe niet geslaagd. We zoeken naar een oplossing om beide scholen te behouden en openbaar onderwijs in deze regio te behouden." Het teruglopende leerlingenaantal is de aanleiding om de mogelijkheden te onderzoeken. "Hebben we geen fusie, dan houdt het op met het openbaar onderwijs in deze regio." Een fusie met christelijke scholen niet gelukt. Er zijn verschillende varianten geprobeerd. "Dit is de laatste mogelijkheid die wij zien."

De voorkeur gaat uit om de school in Echtenerbrug open te houden. "Er ligt een voorkeursscenario. Er is onafhankelijk onderzoek gedaan. Dat scenario is bij de ouders neergelegd. Echtenerbrug kwam er economisch het beste uit als het gaat om het schoolgebouw en ook qua groeipotentieel en leerlingopbouw. We hebben gekeken naar waar je het langer volhoudt. Echtenerbrug heeft meer nieuwbouw. Met de MR van Echtenerbrug is ons gezamenlijke doel om voor de regio openbaar onderwijs te behouden. Dan moeten we verder kijken dan het eigen dorp en de eigen school. Het gaat om slechts drie kilometer verderop." Wel begrijpt ze de onrust bij de ouders.

Jacqueline Oud

(Advertentie)
(Advertentie)