Weststellingwerf stelt 212.000 euro beschikbaar voor opvang gevolgen corona

26 jan 2021 - 08:39

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft maandagavond een budget van 212.000 beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronamaatregelen voor maatschappelijke organisaties op te vangen. Het geld komt uit het budget dat het Rijk de gemeente voor dit doel beschikbaar stelt.

Foto: Lourens Looijenga

Door het Rijk is Weststellingwerf in de septembercirculaire 996.000 aan compensatiemiddelen beschikbaar gesteld voor 2020. Via de decembercirculaire is aanvullend 119.000 toegekend. Voor een deels is dat geld om lopende processen in de gemeente gaande te houden. Het rijk heeft in september ook specifiek de culturele sector, dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd benoemd in het compensatiepakket beschikbaar is gesteld.

Veel organisaties kunnen gebruik maken van de landelijke regelingen. In het voorjaar had de gemeenteraad al besloten om ruimhartig om te gaan met maatschappelijke instellingen die ruimten van de gemeente huren. Zo is sportclubs de zaalhuur van 1 maart tot 1 juni 2020 al kwijtgescholden.

Of dat deze winter weer gebeurt, kon wethouder Roelof Theun Hoen nog niet beloven. Gemeentelijke belastingen zijn later geïnd en er is een ruimhartige betalingsregeling getroffen.

Subsidieregeling

Er zijn volgens het college aanvullende maatregelen nodig om ook andere lokale maatschappelijke voorzieningen te helpen. In totaal wordt voor een nieuwe subsidieregeling een bedrag van 192.000 geraamd. Om de opvang voor kinderen in een vertrouwde setting te laten plaatsvinden, hebben bijvoorbeeld gastouders die extra uren opvang geboden. Hier stond geen directe vergoeding tegenover en zijn meerkosten ontstaan. De betreffende kinderopvangorganisaties kunnen nu een factuur indienen voor de gemaakte extra kosten.

Compensatie is er ook voor de eigen bijdragen peuteropvang, culturele instellingen, verenigingen amateurkunstbeoefening (1.500 euro), dorpshuizen (1.500 euro) en vrijwilligersorganisaties die met jeugd bezig zijn (1.000 euro).

Wethouder Hoen denkt dat die instellingen hiermee voor 2020 voldoende geholpen zijn. Lastiger is het met noodlijdende culturele instellingen. Die krijgen voor 2020 in totaal maximaal 86.500 euro. Vanaf 1 februari is het geld beschikbaar. De gemeente stuurt iedere organisatie die voor steun in beeld is een aanvraagformulier. Organisaties die dat niet krijgen, moeten zichzelf melden. Ook voor 2021 zijn door het Rijk inmiddels al middelen toegekend.

Noodfonds

Ook heeft de gemeente oog voor andere maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die geen gebruik kunnen maken van landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen en daardoor dreigen om te vallen. Daarvoor wordt een noodfonds gevormd van in eerste instantie 20.000 euro.

In totaal ging het maandagavond dus om een eerste budget van 212.000 euro. Mocht dat niet genoeg zijn, dan meldt het college zich opnieuw bij de gemeenteraad met een verzoek om het budget van het noodfonds te verhogen.

Eensgezind

De gemeenteraad stond unaniem achter het voorstel. Raadslid Dirk Dubling: "We zijn allemaal verbonden met elkaar. We zullen elkaar meer dan ooit moeten helpen, ook om de kwetsbare economie te steunen. Ga actief op zoek naar organisaties die hulp nodig hebben." De VVD benadrukte daarbij nog het belang van het overeind houden van voorzieningen vanwege de leefbaarheid in dorpen.

Trefwoorden: 
Weststellingwerf coronavirus
(Advertentie)
(Advertentie)