FNP Noardeast-Fryslân wil krachtiger aanpak woningkrapteprobleem

22 jan 2021 - 11:42

De FNP-fractie in Noardeast-Fryslân wil dat het college meer vaart zet achter het woningtekortprobleem in de gemeente. Volgens de fractie is de woonvisie die de gemeente daarvoor heeft vastgesteld niet ambitieus genoeg. De FNP riep het college in een motie tijdens de raadsvergadering donderdagavond op tot meer slagvaardigheid. Een deel van de visie is inmiddels, op aandringen van de FNP, aangepast.

Foto: Shutterstock

Volgens de FNP zijn er in Noardeast-Fryslân geluiden dat er flinke krapte is in het woningaanbod. Zo zou er bijna niets te koop staan en zijn de prijzen hoog. "Onze eigen jeugd trekt weg door de krapte en voor de ouderen is er ook weinig alternatief", zo zegt de partij.

De fractie zegt er vaak op te hebben gehamerd dat er een document kwam dat de woningbouw in de gemeente in goede banen kon leiden. De FNP vindt dat de donderdag in de raad behandelde woonvisie lang niet ambitieus genoeg is en riep in een motie op tot meer actie bij het college. "Niet afwachten maar inzetten, lef tonen en de mond opentrekken, ook richting de provincie."

Amendement

Een van de zaken die in de visie staat, is dat het aantal sociale huurwoningen langzaamaan mag afnemen. De FNP vindt dat niet kunnen en eiste met een amendement dat dit zou worden veranderd.

"In een gemeente als Noardeast-Fryslân is het van groot belang dat wij onze voorraad sociale huurwoningen op orde hebben", benadrukt woordvoerder Hanneke Jouta. "In de eerste plaats omdat mensen uit de buurt die (nog) niet een koophuis kunnen betalen een goed onderkomen te bieden, en die zijn er in onze gemeente meer dan genoeg."

Het amendement en de motie konden op steun rekenen en veranderden de visie.

(Advertentie)
(Advertentie)