Drukte op het elektriciteitsnet: aantal installaties van zonnepanelen neemt flink toe

15 jan 2021 - 11:51

De flink toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen voor grote drukte op het Friese elektriciteitsnet. Het aantal installaties van zonnepanelen is het afgelopen jaar in Fryslân met 30 procent gegroeid ten opzichte van 2019. In Fryslân leveren ruim 70.000 huishoudens en 860 zonneparken en grote zonnedaken groene stroom aan het net van Liander.

Zonnepanelen in Garyp - Foto: Omrop Fryslân

De populariteit van zonnepanelen heeft de afgelopen jaar een grote toename gezien. Het aantal woningen in Fryslân met zonnepanelen op het dak dat groene stroom levert aan Liander nam bijvoorbeeld in 2020 toe van 55.000 naar 71.500. Dat is een toename van 30 procent.

Deze toename komt voornamelijk door de fiscale regelingen die door de regering zijn opgezet om groene stroom te stimuleren. Het gevolg is dat het op het moment druk is op het elektriciteitsnet. Voor klanten is het niet meer vanzelfsprekend dat ze op elk moment duurzaam opgewekte elektriciteit aan het net kunnen leveren.

In de wachtrij

Het kan incidentieel en lokaal voorkomen dat consumenten de stroom van hun zonnepanelen niet op het elektriciteitsnet kwijt kunnen, aldus netbeheerder Liander. De spanning in de kabel of in de huisinstallaties loopt dan te hoog op, waardoor de zonnepanelen zichzelf automatisch uitschakelen.

In gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet zijn grenzen heeft bereikt, kan het ook voorkomen dat ondernemers die nieuwe windparken of zonneparken of -daken ontwikkelen langer moeten wachten op transport van hun groene stroom tot het netwerk uitgebreid is.

Opstoppingen

Ondanks de toenemende drukte, weten steeds meer producenten van zonnestroom een geschikte locatie te vinden. Eind 2020 meldden ruim 400 ondernemers hun plannen voor nieuwe zonneparken en zonnedaken in Fryslân bij Liander. Een groot deel hiervan kwam van agrariërs en bedrijven die plannen hebben voor zonnepanelen op daken.

De netbeheerder heeft echter maar voor 263 van deze aanvragen voeldoende ruimte op het elektriciteitsnet. De rest moet wacht tot het net uitgebreid is, voordat ze subsidie voor hun project aan kunnen vragen, de zogenaamde Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie.

Waar een zonnepark met een jaar operationeel kan zijn, kan een uitbreiding van een elektriciteitsverdeelstation vijf tot acht jaar duren. Dat zorgt voor opstoppingen. Liander zegt het elektriciteitsnet daarom op veel plekken uit te breiden. In 2020 investeerde het bedrijf ruim 800 miljoen euro in de energienetten, waarvan 99 miljoen euro in Fryslân.

15 jan 2021 - 11:51