VVD Ooststellingwerf wil fusie met Weststellingwerf en Opsterland

07 jan 2021 - 11:35

De VVD-fractie in Ooststellingwerf heeft in een commissievergadering de deur opengezet voor een fusie van de drie OWO-gemeentes over tien jaar. OWO is de intergemeentelijke samenwerking tussen Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Het gemeentehuis van Weststellingwerf - Foto: Omrop Fryslân, Joris Kalma

Fractievoorzitter Sierd van Weperen vond in een visiedocument over de toekomst van de samenwerking te weinig visie staan. Het doel is en blijft om te komen tot verdere kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. De financiële voordelen van de samenwerking zijn onduidelijk. Waar mogelijk trekken de OWO-gemeenten samen op, maar bij elk besluit blijft de eigen identiteit voorop staan.

Eigen identiteit

Van Weperen: "We blijven zelfstandig in verband met eigen identiteit, maar wat is die eigen identiteit? De gemeenten hebben hun eigen cultuur wordt gezegd. Maar hoe verschillend zijn we dan? Wat staat samengaan in de weg? Kunnen we bestuurskosten niet besparen en ook op de kosten van huisvesting?"

Misschien zijn de inwoners wel verder daarin dan de inwoners, zo opperde de VVD'er. "'Over welke identiteit heb je het als schaalvergroting in de gemeenten om je heen doorgaat. Zet een stip op de horizon voor een fusie met de twee gemeenten over tien jaar." De VVD kondigde voor de volgende raadsvergadering een motie daarover aan. "Vecht het maar met elkaar uit," zo zei burgemeester Harry Oosterman.

Bezoek

Van Weperen verwacht dat een fusie volgende week ook aan de orde komt tijdens een bezoek aan Commissaris van de Koning Brok. Dat gesprek gaat over de vervanging van burgemeester Oosterman, die op 1 augustus 2021 zijn functie neerlegt. Dat de VVD daar over een fusie wil praten viel slecht bij Ooststellingwerfs Belang (OB).

Fractievoorzitter Henk Dongstra (OB) vroeg zich of het wel noodzakelijk is om cultuurverschillen te willen overbruggen, zoals in het visiedocument wordt bepleit. "We willen toch als gemeente onze eigen identiteit behouden?" Het lijkt alsof OB de term identiteit ziet als een argument om een fusie tegen te houden. "Alle inwoners van de twee buurgemeenten zijn hetzelfde."

"Identiteit is gevoel"

Van Weperen daagde Dongstra uit om inhoud aan de ongrijpbare term van 'identiteit' te geven. Dongstra: "Identiteit is gevoel, historie, hoe je omgaat met burgers, wat je als gemeente wilt zijn. Hoe groter, hoe logger, hoe verder de afstand tot de burger." Het uitgangspunt van de samenwerking is geen fusie, zo benadrukte Bart Polpe van de PvdA. Die partij is tevreden over de samenwerking.

Waarom niet nu een fusie, wilde Rik Berends van GroenLinks weten. "Het staat de VVD vrij om voor een fusie te zijn, maar ik ken geen financiële voordelen." Van Weperen verwacht dat het nog wat tijd duurt om het idee te laten rijpen, om iedereen mee te krijgen. "Je geeft de andere twee gemeenten de gelegenheid om daar naar toe te werken." Vooral de lokale partijen in de beide Stellingwerven moeten niets hebben van een fusie, ze willen dicht bij de burgers blijven staan.

Tijdgeest verandert

Maar het gaat uiteraard ook om hun voortbestaan. Er zijn geen voorbeelden van geslaagde fusies, zo vond Stellingwerf PLUS. Wolter Slager van Wij Lokaal wilde helemaal geen stip op de horizon. "Dit is pijnlijk, te meer dat de VVD dit in de vorige periode ook al in Weststellingwerf heeft geprobeerd. Daar zijn ze er op teruggekomen. Dit is een aanval op de samenwerking die vol vuur is ingezet. De stip op de horizon is een ultieme samenwerking. Er zijn zaken die beter kunnen, maar die worden in dit stuk helaas niet benoemd."

De tijdgeest is volgens de VVD echter aan het veranderen, ook gelet op het thuiswerken. "We geven een signaal af, we zetten de deur open, ook voor Weststellingwerf." De overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Weststellingwerf heeft een jaar geleden uitgesproken dat er deze raadsperiode geen reden is om over een fusie met andere gemeenten te praten.

"Emoties spatten van het scherm"

Maar van VVD'er Richard Bos mocht daaruit niet de conclusie worden getrokken dat er dus ook op termijn geen draagvlak voor is. Hij kreeg daarbij toen steun van D66 en GroenLinks. In Ooststellingwerf is volgens Henk Dongstra blijkbaar de verkiezingscampagne nu al begonnen. De raadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. "De emoties spatten van het scherm af", zo was de ervaring van onafhankelijk raadslid Simon ter Heide. "Laat de tijd zijn werk doen. De lokale partijen hebben nu nog veel invloed in de colleges."

(Advertentie)
(Advertentie)