Ook in coronatijd Sint-Thomasluiden in Katlijk: maar wel met handschoenen aan

29 des 2020 - 18:14

Het was even spannend of het eeuwenoude Sint-Thomasluiden in Katlijk door het coronavirus nog wel kon doorgaan. Maar de klokken luiden weer tot het einde van het jaar om helemaal volgens traditie kwade geesten te verjagen.

Ketlik

Wie het wil mag ook dit jaar van de gemeente Heerenveen op eigen initiatief in de touwen hangen. Al is het wel de bedoeling dat mensen zich aan de maatregelen houden. Daarom zijn er rond de klokkenstoel bij de Thomaskerk bordjes geplaatst.

Veilig

De mensen wordt gevraagd om handschoenen aan te trekken voor het luiden van de klok, zodat het virus zich niet via de touwen kan verspreiden. En natuurlijk moeten de mensen wat afstand van elkaar houden. Het is rustiger dan anders, maar het loopt volgens Plaatselijk Belang aardig door met mensen die het toch even willen proberen. Tot en met oudjaarsdag mogen de klokken geluid worden

Foto: Omrop Fryslân

Verslaggever Johanna bij de klokken van Katlijk

Van Ooststellingwerf tot De Dokkumer Wâlden

Eeuwen geleden bestond de traditie van Sint-Thomasluiden op veel meer plaatsen: van Oldeberkoop in Ooststellingwerf tot De Dokkumer Wâlden in het Noorden. Zo werd het destijds ook in Donkerbroek, Hemrik, Hoornsterzwaag, Wijnjeterp, Zuiderdrachten, Oud Beets, Kortezwaag, Burgum en Hardegarijp gedaan.

In sommige plaatsen zijn de klokkenstoelen verdwenen, vandaag de dag bestaat de traditie alleen nog in Oudehorne en Katlijk. Vroeger kwam het wel voor dat er op één avond meer dan 80 mensen op het kerkhof van Katlijk stonden.

Kwade geesten

Het doel van Sint-Thomasluiden was het zuiveren van de lucht van de kwade geesten. Het was een vorm van 'plúslieden', ook wel 'duveljeien' genoemd. Het 'kloksturen' is nog een hele kunst, twee man luiden de lokken in een ritme dat men een 'vierkante slag' noemt.

Verslaggever Johanna hangt zelf in de touwen bij de Thomaskerk in Katlijk

Foto: Omrop Fryslân
(Advertentie)
(Advertentie)