Kerkdiensten Omrop Fryslân gaan de provincie in

25 des 2020 - 13:29

De kerkdiensten die Omrop Fryslân iedere zondagmorgen uitzendt, komen in 2021 niet meer uit de vertrouwde Martinikerk te Franeker maar uit verschillende plaatsen in Fryslân. De Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân heeft daartoe besloten om met de 'Tsjerke fan Moanne' meer kerkelijke gemeenten bij de uitzendingen te betrekken.

In lege Trinitas-tsjerke op it Hearrenfean - Foto: Omrop Fryslân, Timo Jepkema

De Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân bestaande uit leden van de Raad van Kerken in Fryslân en aangesloten kerkgenootschappen en van de Stifting Krúspunt

Trinitas van de Protestantse Gemeente Heerenveen is de eerste 'Tsjerke fan de Moanne' met vijf diensten in de maand januari. Het kerkgebouw is in juni 2012 in gebruik genomen.

Het is gebouwd ter vervanging van drie kerken: de Kruiskerk, de kerk aan de Fok en de Europalaankerk. De laatste kerk is nu onderdeel van het gebouw. De naam Trinitas verwijst naar de drie-eenheid van deze kerken.

De diensten worden door verschillende kerkgenootschappen uitgevoerd, zodat de oecumene tot zijn recht komt. Na Heerenveen komen in het eerste half jaar de uitzendingen uit de regio's Burgum, Drachten, Nijkleaster, Dokkum en Sneek.

(Advertentie)
(Advertentie)