Provincie moet opnieuw kijken naar bezwaar tegen afschieten van ganzen

23 des 2020 - 13:11

De Vogelbescherming is in het gelijk gesteld in het verzet tegen het afschieten van overwinterende brandganzen en kolganzen in Fryslân. De provincie Fryslân moet de bezwaren van de Vogelbescherming opnieuw beoordelen, zegt de rechtbank. Het afschieten van maximaal 150.000 ganzen gaat wel door: dat hoeft wat betreft de rechtbank niet meteen op te houden. De Volgelbescherming spreekt van een 'pyrrusoverwinning'.

Foto: Hans Pietersma

De provincie heeft een aantal jaren geleden de zogenoemde 'winterrustregeling' voor ganzen afgeschaft. In plaats daarvan worden alle winters ganzen afgeschoten. In de afgelopen jaren waren dat alle keren 200.000 ganzen. Dit jaar ligt het maximum op 150.000 ganzen.

In de praktijk worden zo'n 50.000 ganzen afgeschoten, zoals kolganzen. De Vogelbescherming vindt het niet acceptabel dat het is toegestaan om zoveel ganzen af te schieten.

Tegen schade aan graslanden

Ganzen worden alle winters afgeschoten om schade aan graslanden te voorkomen. Volgens de Vogelbescherming is dat niet nodig: tussen 1 november en 1 maart groeit er bijna geen gras en kan het gras niet geoogst worden, zegt de organisatie. Het gras dat niet geoogst kan worden, wordt ook niet vergoed.

Volgens voorlopige cijfers van BIJ12-Faunazaken was er afgelopen winter voor zo'n 10 miljoen euro schade.

Ook bij natuurgebieden

De provincie zegt dat het doel is om ganzen te verjagen naar fourageergebieden, maar volgens Vogelbescherming krijgen jagers te veel ruimte om ook op de beesten te schieten. Het zit de Vogelbescherming ook dwars dat vlakbij Natura 2000-gebieden op ganzen wordt geschoten. "Op de slaapplaatsen zelf mag niet gejaagd worden, maar vlak erbuiten wel."

Volgens Ruud van Beusekom van de Vogelbescherming ging het afgelopen jaar om meer dan 30.000 ganzen die zijn afgeschoten."En dat is op een totaal aantal van 290.000 ganzen dat overwintert in de provincie. Dat vinden wij heel erg veel, dat is zo'n twaalf procent. Daar maken we ons zorgen om."

Populatiebeheer

Van Beusekom vervolgt dat de provincie zegt dat het hen niet om populatiebeheer gaat, maar om het verjagen van de ganzen naar andere gebieden. Omdat het echter wel om twaalf procent van alle ganzen gaat, lijkt dat mee te spelen. "Je ziet ook dat het aantal ganzen in Fryslân de laatste jaren afneemt, terwijl het de bedoeling is om ze te verjagen van de percelen waar ze schade zouden maken naar andere gebieden. Dat kan ook op andere manieren."

De Vogelbescherming denkt nog na over een hoger beroep. Ze hadden het liefst gehad dat de rechter meteen had bepaald dat er niet meer op ganzen mag worden geschoten.

Ruud van Beusekom van de Vogelbescherming

(Advertentie)
(Advertentie)