Raad van State haalt definitief streep door zandwinning Koninklijke Smals in IJsselmeer

23 des 2020 - 11:08

De strijd om zandwinning in het IJsselmeer bij de Raad van State is gewonnen door gemeente De Fryske Marren. De bezwaren van zandwinner Koninklijke Smals bij het hoogste rechtscollege van ons land tegen het besluit van de gemeente om geen toestemming te geven voor de plannen hebben het niet gehaald. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde begin 2019 tegen het vaststellen van het bestemmingsplan dat de zandwinning voor de kust van Gaasterland mogelijk moest maken.

Ried fan Steat hellet definityf streek troch sânwinning Koninklijke Smals yn Iselmar

De gemeenteried fan De Fryske Marren stimde yn febrewaris 2019 tsjin de sânwinningplannen fan Royal Smals. Dat bedriuw woe tritich jier lang twa miljoen kúb sân winne foar de oanlis fan bygelyks diken. Dat sân soe sa'n fiif kilometer út de kust by Aldemardum wûn wurde. It kolleezje yn de gemeente foel nei oanlieding fan de kwestje. Koälysjepartij FNP stimde tsjin, wylst CDA en VVD foar stimden. Dat betsjutte in brek yn fertrouwen.

Volgens Royal Smals was dat besluit gebasseerd op de mening van 'de bangen en de bozen' en was er geen enkel deugelijk bewijs voor. Het bedrijf had al miljoenen geïnvesteerd in de plannen voor de zandwinning in het IJsselmeer.

Het belangrijkste argument van Smals tegen dit besluit was dat de gemeenteraad een politiek spelletje had gespeeld met het oog op de provinciale verkiezingen en dat weerstand uit de streek geen rol mocht spelen: de raad had alleen naar de ruimtelijke ordening moeten kijken.

In de uitspraak kregen ze geen gelijk, want de gemeenteraad had daar volgens de Raad van State wel degelijk naar gekeken. 'En er is niets mis met een gemeenteraad die luistert naar de tegenstanders van het project in de streek', oordeelt de Raad van State.

Natuur

De zandwinnaar vond verder dat de gemeente hun project niet kon afschieten vanwege de negatieve effecten op de natuur. Vooral nadat de provincie hiervoor al groen licht had gegeven. Maar de Raad van State vindt dat de gemeenteraad die ruimte wel heeft als dat maar met goede argumenten gebeurt. Ook omdat vaststaat dat er wel negatieve effecten zijn.

(Advertentie)
(Advertentie)