Herinrichting duingebied Hagedoornveld op Ameland zo goed als afgerond

19 des 2020 - 11:00

De herinrichting van het Hagedoornveld op Ameland is zo goed als afgerond. Het gebied was erg ruig geworden en de bijzondere natuur die bij natte duingebieden hoort, stond onder druk door onder andere te veel stikstof. Eén van de belangrijkste oplossingen is dat er veel meer ruimte is voor zand om het gebied in te stuiven.

Werynrjochting dúngebiet Hagedoornveld op It Amelân sa goed as dien

Zo zijn er drie kerven in de duinen gemaakt, waardoor het zand vanuit de zee makkelijker het gebied binnenkomt. Ook is er een grote stuifkuil gemaakt en in een deel van het gebied is de bovenste laag verwijderd. In het zand zit veel kalk en die kalrijke grond is belangrijk, legt Marjan Veenendaal van Staatsbosbeheer uit: "Dat is goed voor de variatie van de verschillende plantensoorten. Je hebt hier in de duinen heel veel kalk, maar daar achter is het kalk bijna al helemaal weggespoeld. We willen juist wat meer want dat krijg je bijvoorbeeld meer orchideeën en parnassia."

Een rijkere flora met meer bloemen trekt ook weer insecten aan en die insecten zijn weer voer voor vogels zoals de bedreigde Tapuit.

Stuifkuil

Het blijft niet bij kerven: er zijn ook delen van het gebied waar de bovenlaag van de duinen is weggehaald, waarbij er ook een grote stuifkuil gemaakt is. Meer 'open' duinen zijn ook goed voor de konijnen en waar ze eerder holletjes maakten, kan bijvoorbeeld de tapuit een nestje maken.

Maar er zijn meer soorten die kunnen profiteren van al deze werkzaamheden. Veel watertjes zijn nu ook zichtbaar gemaakt en water krijgt de ruimte. Dat kan goed uitpakken voor bijvoorbeeld padden.

Zand komt hier het gebied binnen - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

Met al het zand dat nu het gebied binnenkomt, is de ligging van het fietspad onder de duinen langs, niet meer logisch. Aan de kant van Nes stond het ook nog eens regelmatig onder water. "Dan was het helemaal ondergestoven. Dat willen we niet. Dus hebben we dat fietspad naar de andere kant gebracht. Je ziet nu vanuit de verte deze kerven en de natte duinvalleien."

Verder zijn de schelpen vervangen door beton. Bij Nes is het fietspad net wat meer in de richting van de duinen verlegd, waar het droger is. Het gebied waar voorheen het fietspad lag, biedt nu veel kansen aan de natuur. In de loop der jaren zal het gebied zich verder ontwikkelen, waarbij de voorwaarden voor het ontstaan van de natuur die bij het gebied past, in ieder geval in orde zijn.

Links het nieuwe fietspad en rechts het ruiterpad - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

Stikstof

Een vergelijkbaar project is kortgeleden ook op Terschelling uitgevoerd en bovendien is Natuurmonumenten bezig op Schiermonnikoog. Op Ameland is eerder aan de noordoostkant van It Oerd ingegrepen door It Fryske Gea. Het hoort bij de zogeheten 'Programmatische Aanpak Stikstof' om de invloed van te veel stikstof een beetje te kunnen repareren.

Onlangs is er nieuwe wetgeving vastgesteld om het vrijkomen van stikstof te beperken en de natuur te herstellen.

(Advertentie)
(Advertentie)