Van der Molen blij met steun voor moties over Fries: "Gebruik het Fries gewoon wat meer!"

18 des 2020 - 10:13

De Tweede Kamer heeft op de laatste dag voor het kerstreces besloten dat het Rijk meer moet doen aan het Fries. In totaal nam de Kamer vier moties aan. Eén daarvan was dat het Fries beter zichtbaar moet zijn in het straatbeeld en bij de Rijksdiensten. Daarbij moet de provincie ook een rol spelen. Kamerlid Harry van der Meulen van het CDA wilde dat al langer: ""De provincie heeft daar een leidende rol in, maar het Rijk doet bijna niets."

Harry van der Molen - Foto: Omrop Fryslân

Dat is in strijd met het uitgangspunt dat Nederland tweetalig is en dat ook het Rijk het Fries moet beschermen en bevorderen. Van der Molen diende de motie samen met VVD-Kamerlid Aukje de Vries in. Ze willen het Fries meer zien in gebouwen en diensten van het Rijk, zoals de Belastingsdienst. "Gebruik het Fries daar gewoon wat meer!"

Rechtbank

Ook mensen die in de rechtbank moeten verschijnen, hebben recht op een Friese tolk. In de rechtbank zelf wordt echter geen Fries gebruikt. "Zorg dan voor Fries op de gevel of dat de bordjes tweetalig zijn. Als er publicaties zijn die in Fryslân worden gebruikt, gebruik dan niet alleen het Nederlands maar ook het Fries."

De Vries en Van der Molen willen dat minister Ollongren daar aparte afspraken over maakt. "Ik ben blij dat daar unaniem steun voor was", zegt Van der Molen. Hij hoopt dat het Fries snel meer te zien is op rijksgebouwen. "Ik hoop dat gedeputeerde Poepjes en Commissaris van de Koning Brok daar gespreken over voeren en ik zal proberen vanuit de Tweede Kamer daar druk op te leggen. De minister beweegt namelijk pas als de Kamer wat van haar vraagt."

Europees verdrag

Onder het Europees verdrag waar in staat dat het Fries beschermd moet worden, staat de handtekening van de minister. "En wat ik heel vaak zie is dat het Rijk het wel prima vindt, als ze er maar niet te veel aan hoeven doen. Maar hun handtekening staat eronder, dus is het hun taak om het Fries te promoten."

Ook de motie van Tweede Kamerlid Nevin Özütok van GroenLinks voor meer Friestalige overheidsinformatie over het coronavirus en de coronavaccinaties werd gesteund door de Tweede Kamer. "Die informatie kan straks ook in het Fries. Wij weten uit ervaring uit Fryslân dat er een grote groep is die dat belangrijk vindt. Ik ben er heel blij mee dat die motie steun kreeg", besluit Van der Molen.

Steun voor vier moties

De andere twee moties die op steun konden rekenen waren die van Van der Molen over het voornemen van het Rijk om uit de gemeenschappelijke regeling voor Tresoar te stappen en een over het burgerinitiatief Minority SafePack, dat de bescherming en promotie van de minderheidstalen in Europa op Europees niveau wil bevorderen.

Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA)

(Advertentie)
(Advertentie)